Naam Plaats/Provincie Bijzonderheden J.C. Ruigrokstichting Zuid-Kennemerland, Haarlemmermeer/Noordelijke Bollenstreek Het doel van de stichting is het bevorderen van de belangen op godsdienstig, liefdadig, sociaal, cultureel en wetenschappelijk terrein. Dit gebeurt o.a. via het verstrekken van uitkeringen aan in Nederland gevestigde rechtspersonen, die een algemeen maatschappelijk belang beogen. De steun kan bestaan uit giften of garantstellingen. Prins […]

In Nederland bestaan talrijke fondsen die een financiële bijdrage kunnen geven ten goede van zaken die met het behoud en beheer van kastelen, buitenplaatsen en landgoederen samenhangen. sKBL maakte van deze fondsen een inventarisatie. Mocht u een fonds kennen dat niet in onze opgave voorkomt, stellen wij uw bericht zeer op prijs. Dan passen wij […]

Fondsen

Fondsen

Naam Plaats/Provincie Bijzonderheden J.C. Ruigrokstichting Zuid-Kennemerland, Haarlemmermeer/Noordelijke Bollenstreek Het doel van de stichting is het bevorderen van de belangen op godsdienstig, liefdadig, sociaal, cultureel en wetenschappelijk terrein. Dit gebeurt o.a. via het verstrekken van uitkeringen aan in Nederland gevestigde rechtspersonen, die een algemeen maatschappelijk belang beogen. De steun kan bestaan uit giften of garantstellingen. Prins […]

Fondsen Lees meer

Fondsen

In Nederland bestaan talrijke fondsen die een financiële bijdrage kunnen geven ten goede van zaken die met het behoud en beheer van kastelen, buitenplaatsen en landgoederen samenhangen. sKBL maakte van deze fondsen een inventarisatie. Mocht u een fonds kennen dat niet in onze opgave voorkomt, stellen wij uw bericht zeer op prijs. Dan passen wij

Fondsen Lees meer

Scroll naar boven