De etsen van Reinder Homan

Kunstenaar Reinder Homan heeft al vele buitenplaatsen getekend. Zijn etsen van huis en park oogsten veel bewondering. Vanwaar zijn fascinatie voor buitenplaatsen? ‘Als kind kwam ik vaak in Slochteren, waar mijn grootouders woonden. Ik speelde graag in het park van de Fraeylemaborg, dat in mijn beleving een groot wild bos was. Toen was ik al […]

Lees verder…

Een Hof tot Ons Gerief – Een Geschiedenis van Zeven Buitenplaatsen en Hun Bewoners

Caspar Visser 't Hooft - Een hof tot ons gerief

Aan deze titel had kunnen worden toegevoegd ‘die als bezit aan de zorg van mijn familie waren toevertrouwd’. De in Frankrijk wonende auteur schreef dit interessante boek over bestaande en verdwenen buitenplaatsen en lardeert talrijke familie-anekdotes aan deze huizen. De buitenplaatsen zijn Bellevue, Schoonenburg, Vreugd en Rust, het Slot van Rossum, Vredelust, De Eversberg en […]

Lees verder…

Historisch gegroeide regio’s en hun verhalen

Kasteel, buitenplaats en landgoed zijn drie verschillende begrippen. Ook borgen, states en havezaten behoren tot dit genre erfgoed. Alle drie hebben ze met landschap en buitenleven te maken. De ontstaans- en ontwikkelingsgeschiedenis van KBL in ons land is echter niet overal hetzelfde. Vanuit historisch oogpunt zijn er regionale verschillen. De regio’s zijn: Noord-Nederland (Friesland/Groningen/Drenthe) met […]

Lees verder…

Wat is een historische buitenplaats?

Wat een ‘historische buitenplaats’ precies is, daarover verschillen de meningen. Wij hanteren hier de volgende definitie:  Een historische buitenplaats is een monumentaal huis dat met een of meer bijgebouwen een harmonieus geheel vormt met een omliggende tuin of park. Weg van de vervuilde stad De meeste buitenplaatsen zijn gebouwd tussen 1620 en de 20ste eeuw, veelal […]

Lees verder…

Buitenplaatsen langs de Herenweg (Heemstede)

Komende uit Haarlem begint in Heemstede de Herenweg. Deze doorgaande weg is vanouds een verbindingsweg naar Den Haag. Die stad was vanaf 1400 het gewestelijk bestuurscentrum. De legers van de graven van Holland gebruikten de weg voor de handhaving van rust en orde in de kuststreek. Op het platteland en in de duinen kon je […]

Lees verder…

De vijf Kennemer buitenplaatsen van Andries de Maaker en Leonard Springer

In de jaren ’20 van de twintigste eeuw zijn op vier bestaande, historische buitenplaatsen in Zuid-Kennemerland vijf nieuwe buitenplaatsen aangelegd naar de ontwerpen van architect Andries A. de Maaker (1868-1964) en tuinarchitect Leonard Springer (1855-1940). De vijf nieuwe buitenplaatsen – Leyduin en Vinkenduin te Vogelenzang, Klein Bentveld te Aerdenhout, Kennemeroord te Heemstede en Belvedere te […]

Lees verder…

Studiedag over beleving buitenplaatsen bijna vol

De studiedag die sKBL samen met het Prins Bernhard Cultuurfonds organiseert op woensdag 29 november 2017 op Kasteel Duivenvoorde geniet grote belangstelling. Meerdere sprekers komen aan het woord over verschillende aspecten van de beleving, vroeger en nu. Er zijn nog een paar plaatsen beschikbaar. Voor het complete programma en aanmelden: lees hier […]

Lees verder…

Nacht van de Nacht op landgoederen

Op de laatste avond van de zomertijd, zaterdag 28 oktober 2017, vindt de Nacht van de Nacht plaats. Door het hele land zijn activiteiten georganiseerd, van sterren kijken tot vleermuizen spotten en vaartochtjes in het donker. U kunt een aantal historische landgoederen en buitenplaatsen beleven in het donker. Landgoed De Hamert, Wellerlooi Nationaal Park De […]

Lees verder…

Cursus Buitenplaatsen en villaparken tussen Vecht en Eem

Leergang Gooi-o-logie voorjaar 2017. Tot het belangrijkste historisch erfgoed van het Gooi en ommelanden behoren ook de zeventiende-eeuwse buitenplaatsen in ‘s-Graveland en langs de Vecht en de Angstel en de negentiende-eeuwse villaparken in Baarn, Bussum en Hilversum. Tussen Vecht en Eem heeft in samenwerking met de Vrienden van het Gooi, AWN Naerdincklant, Stichting Omgevingseducatie, het […]

Lees verder…

Haagse en Leidse buitenplaatsen

Op maandag 7 november 2016 verscheen het boek Haagse en Leidse buitenplaatsen. Over landelijke genoegens van adel en burgerij, geschreven door kunsthistoricus René W.Chr.Dessing. Het eerste exemplaar van het boek werd tijdens een feestelijke bijeenkomst op De Paauw in Wassenaar overhandigd aan gedeputeerde Rick Janssens. De buitenplaatsen in de wijde omgeving van Den Haag en […]

Lees verder…