Bosbeheerders hebben de complexe taak om erfgoedwaarden te herkennen, waarderen en integreren in hun beheerstrategieën. Deze handleiding helpt daarbij en richt zich op het in kaart brengen en behouden van het rijke culturele erfgoed dat in Nederlandse bossen verborgen ligt.  Nederlandse bossen zijn niet alleen een belangrijk onderdeel van het natuurlijke landschap, maar herbergen ook […]

In 2020 wordt door de rijksoverheid de Bossenstrategie uitgeschreven. Die strategie heeft als doel om in de komende tien jaar, 10% meer bos in Nederland aan te planten. Dit artikel schetst de historie van bossen en bosaanplant in Nederland, en dient daarmee als belangrijke contextuele achtergrond bij die bossenstrategie.  Het rapport schetst de historie van […]

Dit document biedt een uitgebreide inventarisatie biedt van het Nederlandse landschappelijk groen erfgoed. Het bespreekt de cultuurhistorische waarde van diverse landschapselementen zoals bossen, houtwallen en heggen.  Bijzonder aan deze publicatie is de focus op landschapselementen van vóór 1850, waarvan de oorspronkelijke beplanting nog altijd in het landschap te zien is. Deze elementen zijn uitzonderlijk en […]

Ecosystemen kunnen, en moeten volgens het Klimaatakkoord, een belangrijke rol spelen in het vastleggen van CO2. Er is een sterke behoefte in de sector naar concrete maatregelen die dan bijdragen. Dit rapport noemt er vijftien, onderverdeeld in drie categorieën: (1) klimaatslim bos- en natuurbeheer, (2) aanplant van nieuwe soorten, beplantingen en bossen en (3) substitutie […]

In het Zeisterbos en de aangrenzende landgoederen van de Stichtse Lustwarande, te weten Pavia, Hoog Beek en Royen, Schoonoord, Molenbosch en De Breul, is het water teruggebracht in de historische slingervijver. In het artikel wordt teruggeblikt op dit project. Er wordt verteld over de genomen maatregelen, de grootste uitdagingen, en hoe buurtbewoners bij het project […]

Verzuring van de bomen is op veel plekken een probleem, zeker op droge zandgronden. Verzuring leidt tot een zwakkere bodem, toename van plaagdieren en een afname van de biodiversiteit. Een mogelijke oplossing is het aanplanten van boomsoorten met rijk strooisel. Denk dan aan haagbeuk, iep, linde en hazelaar. Deze soorten strooien basisch strooisel. Dat zou […]

bossen

Erfgoed in het bosbeheer

Bosbeheerders hebben de complexe taak om erfgoedwaarden te herkennen, waarderen en integreren in hun beheerstrategieën. Deze handleiding helpt daarbij en richt zich op het in kaart brengen en behouden van het rijke culturele erfgoed dat in Nederlandse bossen verborgen ligt.  Nederlandse bossen zijn niet alleen een belangrijk onderdeel van het natuurlijke landschap, maar herbergen ook […]

Erfgoed in het bosbeheer Lees meer

Historische schets van bossen en bosaanplant in Nederland

In 2020 wordt door de rijksoverheid de Bossenstrategie uitgeschreven. Die strategie heeft als doel om in de komende tien jaar, 10% meer bos in Nederland aan te planten. Dit artikel schetst de historie van bossen en bosaanplant in Nederland, en dient daarmee als belangrijke contextuele achtergrond bij die bossenstrategie.  Het rapport schetst de historie van

Historische schets van bossen en bosaanplant in Nederland Lees meer

Atlas van het landschappelijk groen erfgoed van Nederland

Dit document biedt een uitgebreide inventarisatie biedt van het Nederlandse landschappelijk groen erfgoed. Het bespreekt de cultuurhistorische waarde van diverse landschapselementen zoals bossen, houtwallen en heggen.  Bijzonder aan deze publicatie is de focus op landschapselementen van vóór 1850, waarvan de oorspronkelijke beplanting nog altijd in het landschap te zien is. Deze elementen zijn uitzonderlijk en

Atlas van het landschappelijk groen erfgoed van Nederland Lees meer

Klimaatmaatregelen met Bomen, Bos en Natuur

Ecosystemen kunnen, en moeten volgens het Klimaatakkoord, een belangrijke rol spelen in het vastleggen van CO2. Er is een sterke behoefte in de sector naar concrete maatregelen die dan bijdragen. Dit rapport noemt er vijftien, onderverdeeld in drie categorieën: (1) klimaatslim bos- en natuurbeheer, (2) aanplant van nieuwe soorten, beplantingen en bossen en (3) substitutie

Klimaatmaatregelen met Bomen, Bos en Natuur Lees meer

Hoe het water terugkeerde in bos en buitenplaatsen

In het Zeisterbos en de aangrenzende landgoederen van de Stichtse Lustwarande, te weten Pavia, Hoog Beek en Royen, Schoonoord, Molenbosch en De Breul, is het water teruggebracht in de historische slingervijver. In het artikel wordt teruggeblikt op dit project. Er wordt verteld over de genomen maatregelen, de grootste uitdagingen, en hoe buurtbewoners bij het project

Hoe het water terugkeerde in bos en buitenplaatsen Lees meer

Rijkstrooiselsoorten

Verzuring van de bomen is op veel plekken een probleem, zeker op droge zandgronden. Verzuring leidt tot een zwakkere bodem, toename van plaagdieren en een afname van de biodiversiteit. Een mogelijke oplossing is het aanplanten van boomsoorten met rijk strooisel. Denk dan aan haagbeuk, iep, linde en hazelaar. Deze soorten strooien basisch strooisel. Dat zou

Rijkstrooiselsoorten Lees meer

Scroll naar boven