Uitvoeringsagenda Utrechtse Heuvelrug

Het watersysteem in de Utrechtse Heuvelrug staat door klimaatverandering onder druk. Daarom werken verschillende organisaties in het gebied samen, onder de naam Blauwe Agenda, om water te infiltreren, vast te houden, te besparen en te hergebruiken. Dit document noemt de ambities van deze samenwerking en schetst de uitvoeringsagenda.  De Blauwe Agenda omvat 13 projecten. Interessant […]

Uitvoeringsagenda Utrechtse Heuvelrug Lees meer