Agenda – Symposium ‘Landgoed en Provincie’

Op vrijdag 20 november 2015 vindt bij de RCE in Amersfoort een middagsymposium plaats over de relatie tussen landgoederen en de provinciale overheid.

Dit symposium wordt georganiseerd door het Kennisplatform Kasteel en Buitenplaats, een samenwerking tussen de Vakgroep Buitenplaatsen en Landgoederen van de Rijksuniversiteit Groningen (Yme Kuiper), de NKS Kenniscentrum voor Kasteel en Buitenplaats (Fred Vogelzang), sKBL (René Dessing) en RCE (Taco Hermans / Jan van Doesburg).

Dit symposium is het derde dat in dit verband plaatsvindt.

Middagsymposium op vrijdag 20 november 2015
Tijd: 13.00-16.30 uur
Plaats: RCE, Smallepad 5, 3811 MG   Amersfoort

Contactpersoon: Taco Hermans)

Toegang is gratis, maar aanmelden noodzakelijk.
Aanmelden kan hier.


Paviljoen Welgelegen, Haarlem Provincie Noord-Holland
Paviljoen Welgelegen, Haarlem
Provincie Noord-Holland

LANDGOED EN DE PROVINCIE
De afgelopen jaren is er veel gebeurd in de onderlinge verhoudingen tussen rijksoverheid, provincie en gemeente – ook op het vlak van erfgoedbeleid. Hoog tijd een balans op te maken en daarbij speciaal de (toekomstige) rol en positie van de provincie tegen het licht te houden. Met het oog daarop zijn vier sprekers gevraagd om ieder vanuit eigen ervaringen hun visie te geven. Ter inleiding wordt een recente inventarisatie gepresenteerd.

Prof. dr. Yme Kuiper (voorzitter symposium; RU Groningen; Kenniscentrum Landschap)
“Inleiding op thematiek en sprekers”

Drs. Rob Berends
“Recent beleid van de provincies”
Rob Berends (historicus) maakte onlangs voor sKBL een inventarisatie van het beleid van de twaalf provincies inzake kastelen en buitenplaatsen. Ter inleiding op de presentaties van de sprekers laat hij kort zien hoe de provincies zelf hun eigen beleid ontwikkelen en evalueren.

Chris Kalden (oud-directeur Staatsbosbeheer. Voorzitter van NKS en sKBL)
“Decentralisatie: winst of verlies?”
Vanuit zijn ervaringen bij LNV en Staatsbosbeheer (waarvan hij oud-directeur is) zal Chris Kalden, voorzitter van Nederlandse Kastelenstichting en van sKBL, ingaan op de betekenis van decentralisatie van de verantwoordelijkheid voor natuur, landschap en cultureel erfgoed van de rijksoverheid naar de provincies.

Dr. ir Hank Bartelink (directeur van LandschappenNL: De 12 Landschappen en Landschapsbeheer Nederland) (20 + 10)
“Over de relatie tussen natuur en erfgoed: spanning of spannend?”
Hank Bartelink spreekt over de relatie tussen natuur en erfgoed, vanuit het perspectief van de natuur beherende terreineigenaar. Hij gaat in op de vraag hoe de provinciale Landschappen aankijken tegen ‘cultuurhistorie’, welke invalshoeken daarbij een rol spelen, en op de verschillende uitwerkingen bij de Landschappen in de onderhavige provincies.

Mr. Albert graaf Schimmelpenninck (rentmeester van de Stichting Twickel)
“Behoud en ontwikkeling van familielandgoederen”
Albert Schimmelpenninck spreekt over zijn ervaringen bij het beheer van particuliere landgoederen in het oosten van het land. Familielandgoederen hebben vaak een lange historie waarbij iedere generatie het landgoed naar eigen inzicht ontwikkelt en voortbouwt. Hoe gaat dat in deze tijd? Vormen het beleid en de regelgeving van gemeenten en provincies een stimulans of juist een rem voor nieuwe ontwikkelingen die vaak nodig zijn voor het behoud van landgoederen?

Prof. dr. Meindert Fennema (em. hoogleraar politicologie, UvA)
“Landgoederen – vloek of zegen?”
Beheer en behoud van landgoederen en buitenplaatsen in de drukbevolkte Hollandse kust- en duinstreken is geen sinecure. Welke taken zouden aan gemeente en vooral provincie moeten worden toegewezen om dit kwetsbare erfgoed voor de toekomst te behouden? Bekend met de landgoederen en buitenplaatsen in dit gebied zal Meindert Fennema zijn bestuurskundige en ecologische visie op hun toekomst belichten.

Sluiting om circa 16.30 uur
16.30-17.30 uur borrel en hapje