Symposium Over de Grens

  De Nederlandse Kastelenstichting (NKS) en de Stichting Werkgroep Adelsgeschiedenis organiseren een symposium met de titel: ‘Over de Grens’. Dit evenement vindt plaats op donderdag 23 mei 2019 in het Eemklooster in Amersfoort. Het symposium is gewijd aan het centrale thema van de Dag van het Kasteel op tweede Pinksterdag ( 10 juni 2019).  

Programma
12:45 – 13:15 Ontvangst met thee en koffie in paviljoen

13:15 – 13:30 Welkom en korte inleiding op het thema Over de Grens door dagvoorzitter Heidi van Limburg Stirum (directeur NKS).

13:30 – 13:55 Fred Vogelzang: Adelijke families met buitenplaatsen en buitenlandse familiebetrekkingen.

13:55 – 14:25 Carla Teune: Wie was toch die Dr. von Siebold? Jonkheer Philipp Franz von Siebold (1796-1866) en zijn ‘Japanse tuin’ op zijn Leidse buitenplaats Nippon.

14:25 – 14:50 Ineke Mok: Buitenplaatsen met koloniale verbindingen (onder voorbehoud).

14:50 – 15:15 Pauze in paviljoen

15:15 – 15:40 Ben Olde Meierink: De rol van adellijke familienetwerken bij de verspreiding van nieuwe renaissance-architectuurvormen. Case:  Goossen van Raesfelt, bouwheer van Twickel en de Duits-Nederlandse familieclan Van Raesfelt.

15:40 – 16:05 Redmer Alma: Occa Johanna Ripperda, een internationaal leven in dienst van adellijke plicht.

16:05 – 16.30 Merel Haverman, Prins Frederik der Nederlanden (1797-1881)  en zijn ‘Gartenlandschaft’ in Wassenaar.

16:30 – 16:40 Afsluiting door Conrad Gietman (secretaris Werkgroep Adelsgeschiedenis)

16:40 – 17:10 Rondleiding door Peter Verhoeff (Stichting in Arcadië)

17:10 – 18:00 Borrel in het kantoor van de NKS

Datum: Donderdag 23 mei 2019, 12:45-18:00 uur
Locatie: Klooster OLV Ter Eem, Daam Fockemalaan 22, 3818 KG Amersfoort

Aanmelden
De toegang tot het symposium bedraagt € 25,-. Donateurs van de Nederlandse Kastelenstichting en leden van de Werkgroep Adelsgeschiedenis betalen € 20,-.
U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL24ABNA0470759267 t.n.v. Nederlandse Kastelenstichting te Amersfoort o.v.v. symposium 23 mei. Zodra wij uw bijdrage is ontvangen is uw deelname definitief.


Scroll naar boven