Subsidie voor restauratie groene rijksmonumenten in Groningen

Monumentale tuinen, parken, begraafplaatsen en andere groene rijksmonumenten in de provincie Groningen komen vanaf 21 juli in aanmerking voor subsidie. Deze monumenten zijn toegevoegd aan de bestaande regeling Groot onderhoud en restauratie Rijksmonumenten 2020. De provincie stelt voor groene monumenten 500.000 euro beschikbaar, naast de 3,5 miljoen euro voor gebouwd erfgoed in aardbevingsgemeenten en 800.000 euro voor de overige gemeenten.

In de provincie Groningen liggen veel beschermde groene rijksmonumenten, zoals tuinen en parken. Ze worden beschermd vanwege hun ouderdom, het materiaalgebruik, de bouwtechniek die gebruikt is of de eenheid tussen gebouw en groen.