Agenda – Studiedag vrijwilligers Zuid-Holland

Op 20 januari 2015 vindt in Leiden een bijeenkomst plaats onder de noemer: ‘Meedoen in erfgoed en groen’. Op veel kastelen, buitenplaatsen en landgoederen spelen vrijwilligers een belangrijke rol in het onderhoud en beheer van tuin, park en gebouwen. Gemeenten hebben een verantwoordelijkheid in het ondersteunen van vrijwilligers en het stimuleren van vrijwilligerswerk. Deze kennisbijeenkomst biedt gemeenten en erfgoed- en groen organisaties in Zuid-Holland de gelegenheid kennis te maken, ervaringen te delen en samenwerkingsmogelijkheden te onderzoeken. Meer informatie en aanmelden bij het Tympaan Instituut.