Studiedag ‘Stinzenplanten en het belang van zorgvuldig beheer’

Samen met het Gilde van Tuinbazen, de Nederlandse Tuinenstichting (NTs) en Heilien Tonckens organiseert stichting Kastelen, historische Buitenplaatsen & Landgoederen (sKBL) een studiedag over Stinzenplanten en het belang van zorgvuldig beheer. Wij nodigen u hiervoor graag uit.

Holwortel (Corydalis cava) op Martenastate

Donderdag 14 april 2022 van 10:00 tot 16:00 uur
Landgoed Fraeylemaborg, Hoofdweg 30 te Slochteren
U kunt zich aanmelden via het digitale aanmeldingsformulier
De officiële uitnodiging vindt u hier

Achtergrond
Vorig jaar in april organiseerden deze partijen een veel bekeken digitale studiemiddag over stinzenplanten vanuit Huis Landfort te Megchelen. Dit programma bood veel inleidende informatie over het onderwerp. Uiteenlopende sprekers lieten hun licht schijnen op datgene wat stinzenplanten zijn en waarom ze zo bijzonder zijn. Verder gingen enige sprekers in op de vraag hoe bestaande en nieuwe stinzenplantencollecties te onderhouden zijn en hoe je goed kennis kunt overdragen. Bovendien toonde die middag aan, dat er nog veel vraag en kennisbehoefte is over het beheer van stinzenplanten. Er werden vragen gesteld zoals: Voor welke soorten moet ik wel dan niet kiezen? Hoe en wanneer mag ik maaien? Hoe en welk zaad is er te oogsten? Hoe belangrijk zijn bodemschimmels? Wat is de beste grondsoort? Hoe zullen stinzenplanten reageren op klimaatverandering? Hoe te communiceren over het zorgvuldige beheer naar het grote publiek maar ook naar organisaties als gemeenten?
Dit soort vragen staan centraal op de komende studiedag. Diverse sprekers gaan in op het belang en de waarde van cultuurhistorisch onderzoek naar stinzenplanten. Verder lichten ze aan de hand van praktijkvoorbeelden toe hoe zorgvuldig beheer kan worden gedaan en welke keuzes hierin gemaakt kunnen worden. In de middag is er een begeleidde rondleiding door het park van Landgoed Fraeylemaborg.

Voor wie?
Deze studiedag is bedoeld voor eigenaren/beheerders van historische tuinen en parken, voor tuinbazen en voor vrijwilligers die direct betrokken zijn bij de instandhouding van deze tuinen en parken. De deelnamekosten bedragen € 50,- voor donateurs van sKBL en leden van het Gilde van Tuinbazen of de NTs. Voor niet-donateurs/niet-leden bedraagt de deelname aan deze studiedag € 75,-. De korting geldt voor maximaal 2 personen per lid of per aangesloten KBL of organisatie.

Programma
10:00 uur
Ontvangst met koffie/thee

10:30 uur
Aanvang programma, kort welkomstwoord door gastvrouw Marjon Edzes, directeur Landgoed Fraeylemaborg en enige inleidende woorden door Jennemie Stoelhorst, dagvoorzitter en directeur sKBL

10:45 uur
Belang van doen van (cultuur)historisch onderzoek naar stinzenplanten
door Heilien Tonckens – groenadvies

11:30 uur
Historisch onderzoek naar de bostulp ‘Koningin van de stinzenplanten’
door Anastasia Stefanaki, postdoc onderzoeker bij de WUR en gastmedewerker bij Naturalis

12:00 uur
Belang van keuzes maken en daaraan verbonden beheer (gras, hooiland, maaisel, oogsten, gebruik, etc.) – geïllustreerd door praktijkvoorbeelden door een beheerspecialist uit de praktijk

12:45 uur
Onderhoud van stinzenplanten subsidiabel?
door Hennes Claassen, voorzitter Gilde van Tuinbazen

13:00 uur
Afronding ochtendprogramma en lunch

14:15 uur
Aanvang middagprogramma met enige inleidende woorden over het park van Landgoed Fraeylemaborg

14:30 uur
Rondleiding onder begeleiding door het park van Landgoed Fraeylemaborg

16:00 uur
Einde bijeenkomst

.