Studiedag Klimaatadaptatie bijzondere tuinen

.
Sinds enige jaren organiseren de Nederlandse Tuinenstichting (NTs) en sKBL samen een inhoudelijke studiedag met een actueel thema. Dit jaar is dat de klimaatadaptatie.
.

De betekenis van klimaatadaptatie voor bijzondere tuinen.
Wat zijn de gevolgen van de klimatologische veranderingen voor bijzondere tuinen en welke aanpassingen vragen zij?

Dit programma vindt plaats op maandag 26 augustus 2019 van 09.30 – 17.30 uur op Kasteel Huis Bergh, Hof van Bergh 8, 7041 AC  ’s-Heerenberg.

Klimatologische veranderingen
Uiteenlopend onderzoek toont aan dat ons klimaat wijzigt, waarbij weersextremen vaker voorkomen. Dit zijn bijvoorbeeld extreem zware stormen, langere periodes van droogte en hoge temperaturen, excessieve regenval, zware hagelbuien en verstoring van seizoenen (zachtere winters en hetere zomers). Zulke klimatologische omstandigheden leiden steeds vaker tot problemen in de oude tuinen en parken van kastelen, historische buitenplaatsen & landgoederen (KBL). Vele mooie tuinen en parken hebben al zwaar te lijden gehad tijdens de langdurige droogteperiode van 2018. Ook ontstonden op sommige KBL bouwtechnische zorgen over huis- en kadefunderingen door droog gevallen grachten, maar ook over verziltend grondwater, niet of onvoldoende grond- of oppervlaktewater om te kunnen sproeien en sterfte van jonge aanplant. Er werden extra kosten gemaakt voor meer personeelsinzet en/of de aanschaf van beregeningsinstallaties. Eerder veroorzaakte de hevige storm van begin 2018 ook al grote schade aan bomen in parken en bossen. Soms speelde heftige regenval wateroverlast in de hand.

Klimaatadaptatie
Dit alles vraagt een meer klimaatbestendige aanpak van bijzondere (oude) tuinen en parken. Welke aanpassingen en maatregelen zijn er mogelijk en wenselijk om de klimaatschade te beperken en zijn hierbij kansen te benutten? Welke voorbeelden zijn inspirerend en nuttig? Tijdens deze studiedag zullen enige sprekers, ieder vanuit hun eigen expertise en ervaring, nader op dit grote vraagstuk ingaan.

Programma
Er wordt nog gewerkt aan de vervolmaking van het programma, maar een aantal sprekers heeft al toegezegd. Ook omvat het programma een rondleiding door tuin en Huis Bergh.

Madeleen Helmer, senior projectleider klimaatadaptatie Klimaatverbond.
Inleiding op klimaatveranderingen en noodzaak tot klimaatadaptatie

Eric Brinckmann, mededirecteur Landgoed Het Lankheet.
Waterberging op landgoed Het Lankheet: mogelijkheden en consequenties voor het watersysteem

Leo den Dulk, Cantua Tuinhistorisch Onderzoek, technische en wetenschapsjournalistiek.
Huidige stand van zaken in West-Europa met betrekking tot de maatregelen die voor tuinen en parken in ontwikkeling zijn, speciaal waar het gaat om aanpassingen in plant- en materiaalgebruik

Voor wie?
De studiedag is bedoeld voor donateurs van de NTs en relaties van sKBL zoals eigenaren, tuinbazen en/of beheerders van historisch groen erfgoed en hen die professioneel danwel als vrijwilliger, betrokken zijn bij de instandhouding van de tuinen en parken op KBL. Ook studenten van relevante studierichtingen zijn welkom. Wel merken wij op dat het aantal plaatsen beperkt is en dat aanmelding geschiedt op basis van binnenkomst. De deelnamekosten van dit programma  bedragen voor donateurs van sKBL en voor leden van de NTs € 45,- p.p. Voor niet-donateurs/niet-leden bedraagt de deelname aan deze studiedag € 65,-.
De korting geldt voor maximaal 2 personen per NTs-lid of aangesloten sKBL donateur.

Zodra het programma is afgerond, publiceren wij dit via de gebruikelijke kanalen. Als u graag een uitnodiging ontvangt, laat het ons dan weten via info@skbl.nl