Agenda – Studiedag kasteelonderzoek Brabant

Het Noord-Brabants Archeologisch Genootschap (NBAG) organiseert samen met Brabants Heem de archeologische voorjaarsstudiedag op
zondag 29 maart 2015 in kasteel Helmond. Het thema van de studiedag is:
Noord-Brabantse kastelen
Nieuwe ontwikkelingen in archeologisch en bouwhistorisch kasteelonderzoek
Deze studiedag vindt plaats in kasteel Helmond, een van de mooiste kastelen van Noord-Brabant. U krijgt op deze dag nieuwe bouwhistorische informatie over kasteel Helmond. U kunt het op eigen gelegenheid ter plaatse bekijken. Niet alleen blijkt uit het bouwhistorisch onderzoek dat het kasteel ouder is dan eerder werd aangenomen, ook blijkt dat uitstraling belangrijker was dan praktisch militair gebruik. Helmond had nog een ouder kasteel, het ‘Oude Huys’. De oorspronkelijke opgravingsgegevens van dit kasteel zijn op dit moment aan herinterpretatie onderhevig. De nieuwe inzichten worden op deze studiedag uitgebreid gepresenteerd. De burcht Strijen bij Oosterhout en de Hofstede van Drimmelen maken deel uit van een promotie onderzoek, dat op deze dag voor het eerst aan u zal worden geopenbaard. Nieuw archeologisch onderzoek over de waterburcht Giessen zal u toch weer verrassen en een bijdrage geven aan uw archeologische kennis. De studiedag begint bij de vroege
burchten in het hertogdom Brabant en het fenomeen kasteel wordt nader toegelicht. Kortom het wordt een prachtige dag!

Verdere informatie een aanmelden bij NBAG.