Studenten WUR bezoeken Eyckenstein

 

Door Helene Blaak en Lex van Boetzelaer, juni 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op een regenachtige dag in maart 2018 bezochten 60 tweedejaars studenten van de Wageningen University & Research (WUR) een volle dag landgoed Eyckenstein in Maartensdijk. Zij deden dat als onderdeel van het vak Management of Forest and Nature Organisations binnen de bachelor Bos- en natuurbeheer. Een college op locatie met de opdracht aan de studenten om daarna met voorstellen te komen op welke manieren Eyckenstein in de toekomst rendabel kan blijven. De studenten werden begeleid door ir. Jim van Laar (Leerstoel Bos- en natuurbeleid, Wageningen) en dr.ir. Marjanke Hoogstra-Klein (Universitair docent / Assistant Professor at the Forest and Nature Conservation Policy Group).

Het programma van de dag was groots opgezet. Otto van Boetzelaer bracht de studenten in de oranjerie op de hoogte van de belangrijkste zaken die op het landgoed spelen: historie, ambities, knelpunten, etc. Van Boetzelaer benadrukte een groot knelpunt dat Eyckenstein veel onderhoudskosten heeft om natuur en cultuurhistorie in stand te houden en aanvullende maatregelen moet nemen om de veiligheid van de bezoekers te waarborgen. Bezoekers besteden na hun wandeling of fietstocht over het landgoed echter hun budget bij de recreatieondernemers in de omgeving. Dat betekent voor Eyckenstein de lasten en voor bezoekers en horeca- en recreatieondernemers de lusten. Wethouder Madeleine Bakker-Smit van gemeente De Bilt vertelde daarna over de grote betekenis die het landgoed voor de gemeente heeft.

Aansluitend was er een uitgebreide wandeling door het door Springer ontworpen park, langs de zinksloot, de folly van Eyck en over het landgoed, begeleid door Lex en Otto van Boetzelaer samen met Wouter Delforterie (Bosgroep Midden Nederland) en Marten Kooy (natuurbeheer). Onderweg stond Linda Beeker van biologische Boerderij Eyckenstein klaar bij het weiland om daar te vertellen over de opzet van hun bedrijfsvoering met de Jersey stieren.

Na de lunch was er ruim tijd voor de studenten om zoveel mogelijk vragen te stellen aan deskundigen en professionals:

Otto en Barbara van Boetzelaer en Lex van Boetzelaer (Landgoed Eyckenstein)
Wouter Delforterie (Bosgroep Midden Nederland)
Daan Martens (Provincie Utrecht)
Sander Rombouts (Copijn Tuin- en Landschapsarchitecten)
Paul Vesters (Stichting Utrechts Landschap)
Agnes Looman (Agnes Kruiden, moestuin Eyckenstein)
Marten Kooy (Natuurbeheer)
Ineke Brusse (Brusse expertisecentrum nieuwe landgoederen)
Rudo Verhoef (Gemeente De Bilt)
Maarten Nijeboer (Noorderstaete rentmeesters)

Genoeg deskundigheid van allerlei aard om zo goed mogelijk geïnformeerd te raken over wat wel en niet kan op dit landgoed.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een week later werden in Wageningen de resultaten van de 12 groepen gepresenteerd aan de familie Van Boetzelaer, Adriënne Vriesendorp (bestuurslid FPG) en Ronald van Immerseel (Stichting In Arcadië tevens bestuurslid Vrienden van Eyckenstein). De groepen kwamen met een grote variatie aan verrassende verdienmodellen. De ideeën gingen van de zorg naar sport naar cultuur- en natuuractiviteiten en belevingen. De plannen werden onderbouwd met realistische beelden, financiële overzichten, marketingcampagnes en SWOT-analyses. Aan de jury was het daarna de lastige taak om twee winnende voorstellen te selecteren. De keuze viel uiteindelijk op twee plannen die zonder al te hoge investeringskosten uit te voeren zijn en een grote slagingskans hebben. Landgoed Eyckenstein heeft dankzij de studenten nieuwe ideeën opgedaan en bekijkt in hoeverre deze plannen ook daadwerkelijk uitgevoerd kunnen worden.

De invulling van dit vak verdient zeker meer navolging op andere KBL. Een jonge generatie laten meedenken en bedenken wat er mogelijk zou kunnen zijn levert frisse en spannende ideeën op. Nieuwe denkrichtingen zijn waardevol voor het behoud en beheer van landgoederen.

Landgoederen die geïnteresseerd zijn om de studenten van de WUR mee te laten denken kunnen contact opnemen met de docenten: Jim van Laar (e-mailadres Jim.vanlaar@wur.nl), of Marjanke Hoogstra (e-mailadres Marjanke.hoogstra@wur.nl).