Stinzen, Staten en Buitenplaatsen in Friesland

R.Radetzky, Stinzen, Staten en Buitenplaatsen in Friesland. ‘Plaatsen van verdediginge als wel tot aangename en gemaklijke wooningen gebouwd’. Leeuwarden 2018

Dit boek verscheen aan het begin van 2018 en het stelt de Friese stinzen, staten en historische buitenplaatsen centraal. Dat deze publicatie zo vroeg in het jaar verscheen, heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat Leeuwarden dit jaar een van de Europese culturele hoofdsteden is. Hopelijk beleeft de mooie provincie gedurende dit jaar ook veel meer (internationale) belangstelling, met name voor het monumentale erfgoed dat samenhangt met de talrijke goed geconserveerde stinzen en staten. Auteur van dit boek is kunsthistoricus Rita Radetzky, die inmiddels al een indrukwekkende reeks publicaties over dit Friese erfgoed op haar naam heeft staan.

Na een inleidend hoofdstuk, waarin de algemene ontwikkeling rond stinzen en staten wordt geschetst, volgen beschrijvingen van de nog bestaande objecten. Dit onderdeel biedt tevens recent ontdekte informatie. Van de vermoedelijk meer dan 700 stinzen en staten, resteren nog 35 min of meer gaaf bewaarde objecten plus nog restanten zoals poortgebouwen of bijvoorbeeld een overgebleven vleugel van een oorspronkelijk veel groter huis. Ook worden enige stadspaleizen beschreven die in hun geschiedenis verbonden zijn met een state op het platteland. Per object somt de auteur in beknopte bewoordingen de ontstaans- en ontwikkelingsgeschiedenis op en geeft hierbij telkens belangwekkende aanvullende details. Alle beschreven objecten zijn door middel van foto’s afgebeeld, waarbij ook talrijke historische opnames. Achterin het boek bevindt zich een overzichtskaart met een legenda van de stinzen en staten in Friesland. Zo wordt dit boek tegelijk een handige gids om mee te nemen als u ze wilt gaan bezichtigen.

Dit boek kwam dankzij de inspanningen van de stichting Staten & Stinzen tot stand waarbij het Herbert Duintjer Fonds en de Stichting Epema State een financiële bijdrage leverden. RD

Stinzen, staten en buitenplaatsen in Friesland is een paperback en telt 132 pagina’s.

ISBN: 978 909 030 7992. Prijs: € 24,95, excl. verzendkosten. Men kan het bestellen via statenstinzen@outlook.com

 

Scroll naar boven