Stichting Kennisontwikkeling Groen Erfgoed

Voor mensen die beroepsmatig of als vrijwilliger groen erfgoed als buitenplaatsen en historische parken onderhouden, beheren en onderzoeken, bestaan nauwelijks opleidingen of cursussen. De Stichting Kennisontwikkeling Groen Erfgoed wil hier verandering in brengen. De oprichters van deze nieuwe stichting zijn werkzaam op het gebied van groen erfgoed en vertegenwoordigen uiteenlopende organisaties van groen erfgoed specialisten, waaronder het Gilde van tuinbazen, de Erfgoedhoveniers, de Vakgroep Groen Erfgoed (gespecialiseerde onderzoekers en ontwerpers) en de Nederlandse Tuinenstichting. Ze hebben vanuit hun eigen praktijk de afgelopen twee decennia al diverse soorten cursussen georganiseerd in samenwerking met Hogescholen (Den Bosch, Utrecht) en met provinciale organisaties in onder andere Gelderland en Drenthe. Door de oprichting van de stichting kunnen deze activiteiten verder worden uitgebouwd en geprofessionaliseerd. Momenteel wordt in opdracht van het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen (NCE) gewerkt aan het opzetten van een Brancheopleiding Hovenier Historisch Groen. Meer informatie over alle activiteiten van de Stichting Kennisontwikkeling Groen Erfgoed leest u op hun website.