Statig Beetsterzwaag

Ronald van Immerseel en Peter Verhoeff, Statig Beetsterzwaag. Parklandschap rond een Fries dorp, Utrecht 2016

beetsterzwaagIn een inleidend woord bericht prof. dr. Yme Kuiper dat dit boek over de buitens in en rond Beetsterzwaag een bijdrage wil leveren aan de verspreiding van kennis en daarmee bij te dragen aan het beheer en de instandhouding van deze Friese erfgoederen. Dat is zeker gelukt al gaat dit boek minder in op bewoners, de aanleg van hun buitenplaatsen of andere direct aan dit erfgoed gerelateerde zaken. Centraal staat de geschiedenis en ontwikkeling van het typische landschap rond dit dorp. Kuiper betitelt dit onderzoek als landschapsbiografie. Daartoe betrekt men ook kennis die afkomstig is uit vakgebieden zoals de geologie, archeologie, historische geografie, economische en sociale geschiedenis en tal van andere onderzoeksgebieden. Op basis van al die feiten hebben Van Immerseel en Verhoeff deze leesbare en interessante studie samengesteld waarin het dorp en de zich daar bevindende monumentale huizen van grootgrondbezitters en adellijke families ook een rol spelen.

Ondanks dat enige interviews met bewoners en betrokkenen ieder hoofdstuk afsluiten, staat niet de mens maar de natuurlijke omgeving en het cultuurlandschap centraal in dit boek, dat in vijf hoofdstukken is opgebouwd. Deze hebben betrekking op het ontstaan van het typerende landschap in deze omgeving, de opkomst van de landgoederen, de adel en de als gevolg van landbouwcrises ontstane groep van grootgrondbezitters. Voorts aandacht voor de vorming van het parklandschap rond Beetsterzwaag en Olterterp terwijl de auteur in een laatste hoofdstuk meer actuele informatie over de buitens en landgoederen verwerken. In dit chapiter behandelen zij onder andere onderwerpen zoals toerisme, recreatie en cultuur. Activiteiten en omstandigheden die voor steeds meer KBL belangrijker worden. Zelf wist ik bijvoorbeeld niet dat in de overtuin van het Lycklemahuis aan de Hoofdstraat in Beetsterzwaag al sinds 90 jaar een tropische kas staat die nu door vrijwilligers wordt gerund. Zij verzorgen de planten, ontvangen bezoekers en onderhouden de kas en de gebouwen. De collectie omvat nog altijd planten uit de begintijd van de kas maar ook een omvangrijke verzameling kuipplanten. RD

Statig Beetsterzwaag. Parklandschap rond een Fries dorp is een gebonden uitgave dat rijkelijk is voorzien van kleur- en sfeerrijke foto’s en talrijke plattegronden. Hierdoor is men goed in staat te volgen op welk gebied de verhalen betrekking hebben. Het boek tel 128 pagina’s en is uitgegeven door Uitgeverij Matrijs.

ISBN 978 90 5345 497 8. Prijs: € 24,95. Indien u dit boek online bij de uitgever bestelt, berekent men geen portokosten.

Scroll naar boven