Start van de sKBL International Summer School

In 2020 start de eerste editie van de sKBL International Summer School.

Velen zien Engeland, Frankrijk en Duitsland als het exclusieve domein van fraaie kastelen en uitgestrekte landgoederen. Binnen Europa wordt Nederland hier minder mee in verband gebracht, terwijl ons land toch honderden bijzondere kastelen, historische buitenplaatsen & landgoederen (KBL) telt. De sKBL International Summer School wil dit veranderen door zich met deskundige deelnemers van uiteenlopende nationaliteiten te richten op de bestudering van dit veelzijdige Nederlandse monumentale erfgoed. Ook ambieert de organisatie een internationaal netwerk van kenners en professionals, wat nuttig kan zijn voor de Nederlandse KBL.  

Jaargang 2020, die van 3 tot en met 11 juli wordt gehouden, staat open voor deelnemers die buiten Nederland professioneel onderzoek verrichten naar onderwerpen die met KBL samenhangen of die zich actief met hun behoud en beheer bezighouden. Belangrijk is dat tijdens deze Summer School niet alleen een wisselwerking ontstaat tussen de deelnemers onderling maar ook met de eigenaren van de te bezoeken domeinen. Zo komen kennis, wetenschap en verhalen samen en kunnen wij ons wederzijds verrijken en leren. 

Huis Bergh, ’s-Heerenberg ©René W.Chr.Dessing

De (pilot-)editie 2020 richt zich op de historische buitenplaatsen die in eerdere eeuwen door kooplieden en patriciaat in de wijde omtrek van Amsterdam en in grote aantallen werden aangelegd. Dit studieprogramma leidt de deelnemers naar stadspanden in Amsterdam en naar buitenplaatsen in Kennemerland, de Beemster, ’’s-Graveland en de Vechtstreek. Nederlandse experts en onderzoekers zullen met lezingen en rondleidingen een bijdrage leveren. Volgende edities kunnen betrekking hebben op de adellijke landgoederen in Gelderland, de Noordelijke Lustwarande, Limburgse kastelen, de Overijsselse havezaten, etc. Voorts zoekt onze organisatie samenwerking met België, zodat ook dat fraaie monumentale erfgoed onderdeel kan zijn van dit curriculum.    

Praktische uitgangspunten

Tijdens de Summer School is de voertaal Engels. Wij streven er naar om zoveel mogelijk buitenlandse deelnemers te trekken waardoor de cursus voor een beperkt aantal Nederlandse deelnemers toegankelijk zal zijn. Het curatorium ziet er in de toelatingsbeoordeling op toe dat de samenstelling van deelnemers evenwichtig zal zijn. Studenten zijn van harte welkom. Het inhoudelijke programma biedt ook mogelijkheid voor discussies en reflectie. Het programma kan door omstandigheden worden gewijzigd. De organisatie van de Summer School beschikt (nog niet) over studiebeurzen.

Aan deze Summer School kunnen tenminste 25 en maximaal 40 personen deelnemen. Vanaf 1 augustus 2019 kan men zich aanmelden. De inschrijvingstermijn sluit op 1 april 2020. Voor 30 april 2020 weten alle aangemelde personen of zij al dan niet zijn toegelaten. De deelnamekosten moeten voor 31 mei 2020 zijn ontvangen. Na 1 juni 2020 kan niet meer kosteloos worden geannuleerd tenzij een deelnemer op een (eventuele) wachtlijst bereid is een vrijgevallen plek in te nemen. Het curatorium heeft hierin een beslissende stem. Over toelatingen en afwijzingen van kandidaten wordt niet gecommuniceerd.

Omdat in dit voorbereidingsstadium alle programmakosten nog niet helemaal helder zijn, wordt de deelnameprijs per 1 augustus 2019 bekend gemaakt, maar ligt vermoedelijk rond € 2.400,-. Dit betreft de begeleiding, de entrees, lezingen, overnachtingen, het vervoer tijdens het programma en de meeste maaltijden. De Summer School vangt aan met een kennismakingscocktail en diner op 3 juli 2020 en eindigt op 11 juli 2020 na het ontbijt. 

Het curatorium ziet deze jaargang 2020 als een mogelijkheid om ervaring op te doen. Hierdoor kunnen de toelatingseisen en/of toekomstige programma’s worden aangepast of verbeterd. Alle deelnemers wordt na afloop gevraagd voor 30 september 2020 een schriftelijke evaluatie in te dienen. 

Voorwaarden tot deelname aan de sKBL Summer School 2020

  • Iedere deelnemer dient een aantoonbare professionele betrokkenheid te hebben met werkvelden die met de instandhouding of beheer van kastelen, historische buitenplaatsen & landgoederen te maken hebben. Dit kan een wetenschappelijke of andersoortige beroepsmatige of intellectuele verbintenis zijn. Andere relevante (werk)ervaringen kunnen aanleiding zijn te worden toegelaten. Voor het jaar 2020 beoordeelt het curatorium van de sKBL International Summer School over de toelatingen.
  • Alle deelnemers wordt gevraagd een (Engelse) motivatiebrief met curriculum vitae in te zenden.  
  • Iedere deelnemer moet kunnen aantonen de Engelse taal te kunnen spreken.
  • Iedere deelnemer moet hoger beroepsonderwijs, academisch onderwijs of een andersoortige hogere professionele scholing hebben afgerond of volgen. Het curatorium behoudt zich overigens wel het recht voor van deze regel af te wijken.
  • Deelnemers moeten fysiek in staat zijn aan dit intensieve programma deel te kunnen nemen.
  • De sKBL International Summer School houdt zich niet verantwoordelijk voor ongevallen of diefstal deze tijdens dit programma. We adviseren iedere deelnemer zelf een reis- of annuleringsverzekering af te sluiten.

Voor aanmeldingen of vragen:
Curatorium sKBL International Summer School
t.a.v. Drs. René W.Chr. Dessing
Veerpoortdijk 105
6981 LA  DOESBURG  
The Netherlands
of per email:
rdessing@skbl.nl o.v.v. ‘aanmelding sKBL Intl. Summer School 2020’