‘Stamhuizen’ in de Vechtstreek door de ogen van Cornelis van Alkemade en Pieter van der Schelling

Het onderwerp van dit boekje heeft betrekking op een vergelijk tussen twee handgemaakte 18de-eeuwse uitgaves, getiteld Afbeeling van de oude aadelyke stamhuyzen, kastelen, burgen, slooten, geleegen inde Provincie van Uitrecgt met de penne getekend door K. van Alkemade, P. van der Schelling. De auteurs Bunjes & Gunning vergelijken in deze studie twee hen bekende uitgaves, te weten een boek dat in privébezit te Maarssen berust en een tweede, uitgebreider exemplaar uit de collectie van Twickel. 

Cornelis van Alkemade en zijn schoonzoon Pieter van der Schelling verzamelden kennis over oudheden in hun tijd en spanden zich in die kennis breder te verspreiden. Zij waren beiden als tekenaar actief naast talrijke andere maatschappelijke activiteiten. Zij vormden daarnaast een team van amateur-antiquaren en (kroniek)editeurs. De inhoud van deze uitgave gaat in op de auteurs, de herkomst van de afbeeldingen, welke huizen aan de Vecht wel dan niet werden opgenomen en vooral over de verschillen tussen de beide handschriften met de vele tekeningen. Interessant is de analyse van de herkomst van de afbeeldingen die Van Alkemade en Van der Schelling voor hun boeken hebben gebruikt. RD  

Stamhuizen’ in de Vechtstreek door de ogen van Cornelis van Alkemade en Pieter van der Schelling is te koop bij de Museumwinkel van Slot Zuylen à € 7,50. Ook is het mogelijk een exemplaar te bestellen bij Alex Bunjes (alex.bunjes@gmail.com). Na ontvangst van zijn betaling, rekent hij geen portokosten. 

Alex Bunjes en Jan Willem Gunning, ‘Stamhuizen’ in de Vechtstreek door de ogen van Cornelis van Alkemade en Pieter van der Schelling, Stichtse Vecht 2020.
Prijs: € 7,50

Scroll naar boven