Staatsbosbeheer informeert over stormschade Leersum

Het noodweer van vrijdag 18 juni 2021 heeft tot ongekende schade geleid in de bossen rond Leersum op de Utrechtse Heuvelrug. Er zijn duizenden bomen omgewaaid en op sommige plekken liggen complete bospercelen plat. Staatsbosbeheer, eigenaar van veel bos rond het getroffen Leersum, biedt middels haar website actuele informatie over de stand van zaken is en hoe zij zaken gaan aanpakken. Ook de prachtige buitenplaatsen Broekhuizen en Zuylenstein zijn ernstig door deze natuurramp getroffen. Met name de belangrijke historische moestuin van Zuylenstein moest het ontzien.

Scroll naar boven