Spraakmakende personen in Voorburgse prentkunst

Kees van der Leer, Spraakmakende personen in Voorburgse prentkunst. Uit de collectie van Gerard Duijvestein, Voorburg 2016

spraakmakendepersonen1Een bijzondere aspect van historische buitenplaatsen zijn hun veelal bijzondere eigenaren en bewoners. Veel bekende historische figuren uit onze vaderlandse geschiedenis zijn op historische buitenplaatsen en landgoederen te vinden. Hier lukt het onderzoekers vaak beter zicht te krijgen op deze eigenaren omdat zij zich op hun buitenplaats wat meer in hun privéomstandigheden laten zien en zij zich bijvoorbeeld bezighouden met hun hobby’s. Hierdoor komen andere kanten aan het licht van bijvoorbeeld hoge ambtenaren, staatslieden of gefortuneerde ondernemers. Een voorbeeld is Casper Fagel. Deze raadspensionaris onder koning-stadhouder Willem III komt in de officiële literatuur wat kleurloos en stijf over. Op zijn buitenplaats achter de duinen bij Noordwijk legt hij echter een omvangrijke botanische verzameling aan. Hij is de  eerste in ons land die een orchidee in bloei krijgt. Soortgelijke anekdotes bevat ook dit boek van Kees van der Leer over talrijke vooraanstaande personen uit de Voorburgse dorpsgeschiedenis. In meer dan twintig korte hoofdstukken gaat hij in op eigenaren, bewoners of bezoekers aan Voorburg en de Voorburgse buitenplaatsen.

Natuurlijk komt Constantijn Huygens en zijn Hofwijck aan bod en schrijft Van der Leer over de sociale déconfiture van prinses Marianne, die een lid van haar hofhouding huwt en een kind van hem krijgt. Zij strijkt uiteindelijk neer op de door haar gekochte buitenplaats Rusthof, die zij later uitbreidt met de buitens Leeuwensteyn en Klein Rusthof. Maar ook tal van minder bekende, zij het niet onbelangrijke figuren komen in dit boek voor waaronder de in Voorburg geboren Guillaume Groen van Prinsterer. Hij zou zich later ontwikkelen tot een prominent christelijk politicus. Door hem is Hofwijck bewaard gebleven want ondanks het feit dat hij kasteel Oud-Wassenaar bewoonde, kocht hij Hofwijck toch aan om het voor een dreigende sloop te behoeden. Hij kon echter niet voorkomen dat een deel van de tuin werd opgeofferd ten behoeve van de aanleg van een spoorlijn. Groen van Prinsterer, zoon van de hofarts van de Oranjes, stamde uit een zeer vermogende familie die in Voorburg meerdere buitenplaatsen bezat. Zijn geboortehuis is de buitenplaats Vreugd en Rust (nu in gebruik als hotel-restaurant) terwijl familieleden de buitenplaatsen Hoeckenburg en Cromvliet bezaten.

Verder en onder anderen komen in dit uitstekend geschreven boek Casper Reuvens op Arentsburg, Peter de Grote op Wintervliet, de dierentuin van stadhouder Willem V op De Grote Loo en De Kleine Loo en talrijke andere personen aan bod. Daarmee heeft iedere lezer 21 dagen lang voor het slapen gaan een goed leesbaar en interessant verhaal uit de Voorburgse dorpsgeschiedenis tot zijn beschikking. RD

Spraakmakende personen in Voorburgse prentkunst. Uit de collectie van Gerard Duijvestein telt 168 pagina’s, is een gebonden uitgave en is rijk gedocumenteerd.

ISBN 978 908 178 26 16. Prijs: € 20,-

 

 

Scroll naar boven