Slotsymposium De vitale buitenplaats voor de toekomst bewaard

Amerongen
Buitenplaats Amerongen

Donderdag 29 september 2022 van 09:00 tot 17:30 uur


Buitenplaats Amerongen, Drostestraat 12 te Amerongen i.s.m. Provincie Utrecht
Mede mogelijk gemaakt door ondersteuning van de provincies Zuid-Holland en Overijssel alsmede een fonds dat anoniem wenst te blijven


Aanmelden is niet meer mogelijk. Het symposium heeft reeds plaatsgevonden. Lees hier het verslag.


De officiële uitnodiging vindt u hier

Dit jaar is het precies tien jaar geleden dat het Themajaar Historische Buitenplaatsen 2012 plaatsvond. Dit is voor sKBL de aanleiding om terug te kijken op wat er in het publieke en maatschappelijke draagvlak is bereikt en hoe overheden dit monumentale erfgoed zijn tegemoet getreden en hebben ondersteund. Maar sKBL wil op dit symposium vooral stilstaan bij de vraag hoe wij in de komende jaren op verantwoorde wijze zorgzaam en zo goed mogelijk met deze prachtige domeinen om moeten gaan. Mede vanwege de provinciale verkiezingen in 2023 heeft sKBL zich ingespannen om tot nieuwe aanbevelingen te komen hoe historische buitenplaatsen, met hun culturele, recreatieve en natuurwaarden, kunnen bijdragen aan de veranderende maatschappelijke ontwikkelingen. Dit komt feitelijk neer op de vraag: ‘Welke waarden bezitten historische buitenplaatsen en wat is hun voortbestaan ons waard?’.

Tijdens inspirerende regionale rondetafelgesprekken in de eerste helft van 2022 is sKBL in gesprek gegaan met diverse belanghebbenden over de huidige en toekomstige uitdagingen van deze monumentale erfgoederen en hoe wij deze in de toekomst zo goed mogelijk tegemoet kunnen treden.

Op het slotsymposium zullen de resultaten van de regionale bijeenkomsten gepresenteerd worden en zal sKBL de geformuleerde aanbevelingen voorleggen aan de provincies. Dit is ook het moment dat sKBL vertegenwoordigers van politieke partijen zal oproepen om de vitale waarden van historische buitenplaatsen in hun verkiezingsprogramma te benoemen en voor de toekomst te borgen. Het is van belang om de landelijke bekendheid en het maatschappelijk draagvlak van KBL verder te vergroten en te versterken.

Voor wie?
Het symposium is bedoeld voor eigenaren/beheerders van KBL, terreinbeherende organisaties, beleidsmakers en direct betrokkenen bij de instandhouding van KBL. De deelnamekosten bedragen € 60,- voor donateurs van sKBL. Voor niet-donateurs bedraagt de deelname aan dit symposium € 95,-. De korting geldt voor maximaal 2 personen per aangesloten KBL of organisatie.

Programma

09:00 uur Ontvangst met koffie/thee


09:45 uur
Welkom door Rob van Muilekom, gedeputeerde erfgoed en cultuur provincie Utrecht en introductie door dagvoorzitter Mariëtte Pennarts, wethouder sociaal domein en recreatie/toerisme gemeente Woerden

10:00 uur
Een terugblik op het Jaar van de historische Buitenplaats 2012, wat er volgde en hoe een toekomst er uit kan zien door drs. René Dessing, voorzitter sKBL en destijds initiatiefnemer van het Themajaar 2012

10:30 uur
Maatschappelijke waarden van historische buitenplaatsen door de Theoloog des Vaderlands broeder Thomas Quartier OSB, hoogleraar aan resp. de Radboud Universiteit en KU Leuven


11:00 uur Pauze


11:45 uur
Historisch belang van buitenplaatsen door botanisch filosoof Norbert Peeters (MA), promovendus Universiteit Leiden


12:30 uur Lunch


13:50 uur
Talkshow ‘De Utrechtse Buitenplaats in beweging’ onder leiding van Arjen Zomer (MA), beleidsmedewerker Ruimtelijk Erfgoed provincie Utrecht. Met als tafelgasten onder andere drs. Koos Janssen, burgemeester Zeist en voorzitter van het Platform Utrechtse Buitenplaatsen, ir. Wietske Dubelaar-Schippers, senior beleidsmedewerker Ruimtelijk Erfgoed provincie Utrecht, Desiree van der Heide (MSc), adviseur recreatie & toerisme Bureau Buiten, Otto Baron van Boetzelaer, eigenaar Landgoed Eyckenstein, drs. Annelou Evelein, eigenaar Landgoed Remmerstein

15:10 uur
Betekenis van buitenplaatsen voor welbevinden van mensen door prof. dr. Rudi Westendorp, hoogleraar ouderengeneeskunde University of Copenhagen, voorzitter Bewoond Bewaard en eigenaar-bewoner van ’t Spijker in Brakel

15:45 uur
Causerie door Astrid Schutte (BA), journalist en schrijfster van het succesvolle boek De laatste heer – hoe de bevoorrechte klasse in Nederland plaatsmaakte voor de gewone man.

16:00 uur
Overhandiging Toekomstagenda aan Hiltje Keller, plaatsvervangend voorzitter van Provinciale Staten van Utrecht.

16:15 uur Einde programma en borrel


17:30 uur Einde symposium

Scroll naar boven