Slot Zeist zoekt nieuwe exploitant per 1 januari 2016

Er is hard gewerkt aan de invulling van de toekomst van Slot Zeist. In april/mei 2015 hebben inwoners en belanghebbenden in het ‘Slot Lab’ zes avonden nagedacht over een nieuwe invulling van het slot. Ook waren er ‘Slot Experimenten’, waarin inwoners ideeën over Het Slot konden kenbaar maken. Dit alles resulteert in een document met bouwstenen voor het programma van eisen: het witboek. Hierin staan uitgangspunten voor het vinden van een nieuwe contractant die per 1 januari 2016 in Het Slot start.

Dinsdag 7 juli 2015 heeft de gemeenteraad ingestemd met het witboek. Na de vakantie zal het witboek door de gemeente zijn uitgewerkt tot een programma van eisen. Op basis daarvan kunnen ondernemers meedoen met de aanbesteding.

De invulling van Slot Zeist is een gedeeld vraagstuk van samenleving en gemeente. Daarom heeft de gemeenteraad besloten de hele samenleving te betrekken via een interactief traject. In juni besprak de raad de ideeën met de deelnemers aan het Slot Lab en het college van B&W. Hiermee was het interactieve traject een vernieuwende co-creatie tussen raad, college en samenleving. Nu de raad heeft ingestemd met het witboek, kan het aanbestedingstraject starten.