Bijeenkomst sKBL-Vrienden geanimeerd en inspirerend

Op vrijdag 25 november 2016 waren circa 40 Vrienden van sKBL te gast op Huis te Breckelenkamp in Lattrop, een Nederlandse landtong diep in Twente, waar de zon in Duitsland opkomt én ondergaat. Onze Vrienden werden zeer gastvrij ontvangen door Matthijs en Gerrie Wanrooij op hun prachtige havezate. Ook hun zoon Erik Wanrooij (en bestuurslid van sKBL) trad als gastheer op.

Vrienden op Breckelenkamp

Matthijs Wanrooij vertelde bevlogen over de geschiedenis van de Breckelenkamp; het oorspronkelijke Thyhuiss, de belangrijke bewoner Johan Moerbecke, de Bentincks en belangwekkende bouwhistorische details. Wie er meer over wil weten kan een bezoek brengen aan de informatieve website  http://www.breckelenkamp.nl/home/

Stand van zaken sKBL
René Dessing, directeur sKBL, nam na Matthijs het woord en vertelde over wat er in de Stichting in 2016 is gebeurd. Voorts stond hij stil bij ontwikkelingen binnen sKBL en plannen voor 2017. De belangstelling groeit. Er zijn nu ruim 140 Vrienden aangesloten, het aantal volgers in de sociale media groeit gestaag en er zijn inmiddels 7.350 abonnees op de digitale nieuwsbrief, die in  december weer verschijnt. Ook in 2017 verschijnen vijf digitale nieuwsbrieven van de stichting.

De aanwezigen werden verrast door de mededeling dat René (en zijn partner Wim Dröge) begin 2017 Huis te Manpad in Heemstede gaan verlaten en zich vooralsnog in Doesburg zullen vestigen. Hiermee wijzigt ook het adres van sKBL naar Doesburg in maart 2017. Er bestaat echter een kans dat elders een centrum voor de Nederlandse historische buitenplaatsen wordt gerealiseerd. Indien dit voornemen uitkomt, zal sKBL zijn kantoor daar vestigen. Nadere berichten hierover volgen zodra dit zinvol is.

tuin-breckelenkampDe samenwerking tussen sKBL en het  NBTC (Nationaal Bureau voor Toerisme & Congressen) is bestendig en sKBL geeft inhoud aan een door het NBTC gestarte verhaallijn Castles & Country Houses binnen de Holland City Marketingstrategie. Hierbij zijn talrijke kastelen en buitenplaatsen maar ook de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland en Overijssel betrokken. Met deze activiteiten worden internationale toeristen gemotiveerd om verder te kijken dan Amsterdam, maar ook om dit in het buitenland veelal onbekend monumentaal erfgoed te gaan verkennen. sKBL onderzoekt de mogelijkheid om in 2017 te starten met een Engels/Duitse website met informatie over alle publiekstoegankelijke Nederlandse KBL. Dit betreft dus de kasteelmusea, horeca-gedreven KBL en toegankelijke objecten van particulieren en natuurorganisaties. Voorts meldde René dat de samenwerking met het Prins Bernhard Cultuurfonds in 2017 voortgezet wordt en dat ook met andere partijen samenwerking wordt gezocht. Zo zal sKBL samen met de Nederlandse Tuinenstichting (NTs) in september een studiedag met als thema ‘goed rentmeesterschap’ organiseren. Tot slot kondigde hij de oprichting van de sKBL summerschool aan. Dit initiatief is bedoeld om internationale experts en professionals tijdens een jaarlijks studieprogramma te interesseren voor Nederlandse kastelen en buitenplaatsen en daarmee een internationale dialoog op gang te krijgen rond hun instandhouding en het bevorderen van kennisuitwisseling daarover.

Buitenplaatsenkrant
In april 2016 verschijnt een eerste uitgave van de Nationale Buitenplaatskrant. Deze laagdrempelige krant wordt uitgegeven en verspreid door onze partner in dezen, Uphill Battle Boekpromotie, de uitgever van de Boekenkrant. Voor sKBL zal Femke Overdijk de eindredactie op zich nemen en samen met Saskia Ouwehand en René Dessing de inhoud bepalen. Deze krant is mogelijk gemaakt door bijdragen van het Elise Mathilde Fonds, de Stichting Zabawas en het Prins Bernhard Cultuurfonds.

poortgebouw-breckelenkampInternet
Door de vrijwillige inspanningen van Robert Lambregts is sKBL toegelaten tot het GoogleAdGrants programma voor non profit organisaties. Hierdoor kan sKBL tot $ 120.000 per jaar inzetten voor advertentiecampagnes om de vindbaarheid en naamsbekendheid te vergroten. Robert heeft al vele uren besteed aan het invoeren van zoekwoorden en –combinaties in drie campagnes: Nederland, provincies en internationaal. Alle ons bekende kastelen, buitenplaatsen en landgoederen zijn ingevoerd (telkens zelfs met alle mogelijke foute schrijfwijzen zoals bij Eyckenstein / Eikenstein / Eykestijn). Ook de belevingsaspecten worden meegenomen, zoals moestuin, museum, B&B, etc. Door zijn toedoen neemt het aantal bezoekers aan de website en indirect voor de Nederlandse KBL toe. Opvallend is de belangstelling voor en vanuit Limburg voor dit erfgoed.

Rondleiding
Hierna volgde een uitgebreide rondleiding door het eeuwenoude huis en tuin, waarna onder het genot van een drankje informeel kennis is gemaakt, banden werden aangehaald en informatie is uitgewisseld. Velen vinden een dergelijke bijeenkomst voor herhaling vatbaar en er is inmiddels besloten om dergelijke informele bijeenkomsten een of twee keer per jaar te organiseren.

sKBL dankt Matthijs en Gerrie Wanrooij buitengewoon hartelijk voor de gastvrije ontvangst.

Saskia Ouwehand (souwehand@skbl.nl)