sKBL Studiedagen

Onnodig te melden dat onze stichting meewerkt aan de maatregelen tegen verdere verspreiding van het coronavirus. Wij volgen hierbij de richtlijnen van het RIVM en de informatie zoals de Rijksoverheid die communiceert. Vooralsnog ziet het ernaar uit dat de geplande fysieke bijeenkomsten in het najaar doorgang kunnen vinden. Rekening houdend met de actuele ontwikkelingen rondom de coronapandemie kunnen deze bijeenkomsten mogelijk alsnog digitaal georganiseerd worden of voor een nieuwe datum gekozen worden. Fijn als u ons dit niet euvel wilt duiden. Wij houden u via onze website en in onze digitale nieuwsbrief op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Wiebe Adema Symposium
‘Van leven op de edele state naar visies op landschap en erfgoed’   

Vrijdag 19 november 2021 van 10:00 tot 18:30 uur
Campus Fryslân Leeuwarden
Deelnamekosten € 25,- p.p. (incl. koffie/thee, lunch en borrel)
Digitaal aanmelden kan vanaf 31 augustus 2021 via het aanmeldingsformulier van sKBL


Klik hier voor meer informatie en het programma

In een samenwerking van de Stichting Dekema State en sKBL wordt het Wiebe Adema Symposium georganiseerd. De aanleiding voor dit dagsymposium is de boekpublicatie Dekema State Jelsum – Biografie van een landgoed in juli 2020. De auteurs Yme Kuiper en Sjoerd Cuperus schreven deze landgoedbiografie die vele facetten behandelt van het leven zoals dat zich eeuwenlang op deze ‘edele state’ in Friesland heeft afgespeeld. De studie omspant ook een rijke geschiedenis van een state die model staat voor vele andere in het vroegmoderne Friesland. In zijn recente geschiedenis laat het zowel veranderingen op het vlak van erfgoed- als landschapsbeheer zien. Tijdens deze studiedag komt in acht beknopte presentaties een scala aan thema’s voorbij dat verleden, heden en toekomst van dit monumentale erfgoed helder belicht. Sprekers zijn Piet Bakker (Universiteit van Amsterdam), Lenneke Berkhout (sKBL), Eline van den Berg (Keramiekmuseum Princessehof), René Dessing (stichting Erfgoed Landfort, Megchelen), Yme Kuiper (RU Groningen), Willemieke Ottens (RU Groningen), Meindert Schroor (Waddenacademie) en Sanny de Zoete (Dutch Design Damast Delft). Dagvoorzitter is Geart de Vries (oud-directeur Historisch Centrum Leeuwarden).

.

.

Eerdere studiedagen

2021

Digitale studiemiddag ‘Stinzenplanten – bijzondere voorjaarsplanten onder een Friese naam’

Donderdag 22 april 2021
Het Koetshuis op Huis Landfort te Megchelen (livestream)

Stinzenplanten op Het Manpad. Foto: Helene Blaak

Bonte krokus, holwortel, bostulpen, knikkende vogelmelk, Haarlems klokkenspel. Ze zijn een feest voor het oog en een aankondiging van de lente. Deze voorjaarsbollen voor de verwildering zorgen voor kleurrijke velden in tuinen en parken. Het zijn de juweeltjes van het voorjaar deze bollen voor de verwildering. Vanaf de 16de eeuw is men al begonnen deze verwilderingsbollen aan te planten op kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen en bij huizen van notabelen. Maar ze zijn ondertussen ook te vinden in pastorietuinen, stadswallen, begraafplaatsen en de oudere stadsparken. De belangstelling voor stinzenplanten neemt toe, zowel bij eigenaren en beheerders van kastelen, buitenplaatsen en landgoederen als bij het grotere publiek. Deze opbloeiende interesse is mooi, maar vraagt tegelijkertijd om bewustzijn over het historische karakter van en zorgvuldige omgang met deze bijzondere stinzencollecties. Zie hier het volledige programma.

De bijeenkomst werd door sKBL georganiseerd in samenwerking met het Gilde van Tuinbazen, de Nederlandse Tuinenstichting (NTs) en het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Kijk hier de livestream terug of lees het verslag met de gestelde vragen tijdens de uitzending.