Agenda – sKBL op Nationaal Monumentencongres

Voor het Nationaal Monumentencongres op 12 november 2015 heeft sKBL, samen met Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten een fringemeeting voorbereid, getiteld: Duurzaamheid en innovatie in het rood/groene erfgoed.  Op verzoek van sKBL geven Pim en Fenneken Anneveld een inleiding over duurzaam energiegebruik en herinrichting op hun buitenplaats Schouwenburg. Lees hier meer over deze (nr. 4 in de lijst) en andere fringemeetings.