sKBL vrienden

Sinds de start van sKBL in 2014, meldden personen, kastelen en buitenplaatsen, als ook bedrijven en organisaties zich aan als Donateur of Vriend. Wij zijn onze Donateurs en Vrienden dankbaar voor hun betrokkenheid en (financiële) steun aan sKBL. 

Aangesloten KBL

Ruim honderd kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen (waaronder talrijke met bezoekersmogelijkheden) hebben zich als onze Vriend in het netwerk van sKBL aangesloten. 

Aangesloten organisaties

Onder de bevriende organisaties zijn veel stichtingen en bedrijven die zich actief inzetten voor het behoud van KBL of daarvoor diensten verlenen. Alle delen een liefde voor het mooie erfgoed dat samenhangt met KBL. Naast bedrijven is ook een aantal gemeenten aangesloten in ons netwerk. In talloze Nederlandse gemeenten komen immers kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen voor.


Ook aansluiten in ons netwerk?
U kunt zich als KBL, organisatie of particulier donateur aansluiten in ons netwerk. Daarmee geeft u te kennen het belangrijk te vinden dat wij inzetten op meer maatschappelijke verbinding en meer onderlinge samenwerking tussen Nederlandse KBL. Meld je aan!