Jaaroverzicht sKBL 2019

De in februari 2014 opgerichte Stichting digitaal portaal voor Kastelen, historische Buitenplaatsen en Landgoederen (sKBL) vierde in 2019 haar eerste lustrum. sKBL kijkt terug op vijf succesvolle jaren waarin de belangstelling voor KBL is toegenomen en het netwerk zich heeft uitgebreid. Ook in 2019 is onverminderd doorgewerkt aan de doelstellingen van sKBL. In het sKBL-jaaroverzicht 2019 leest u meer over onze activiteiten het afgelopen jaar. Ook in 2020 blijft sKBL zich met plezier en energie inzetten om de doelstellingen te realiseren door middel van studiedagen, onderzoeken, samenwerkingen en projecten.