sKBL International Summerschool zomer 2019 van start

november 2018

Al geruime tijd is er sprake van een initiatief voor een internationale Summerschool rondom de buitenplaats voor professioneel betrokkenen bij de instandhouding van cultureel erfgoed. Daarmee bedoelen wij conservatoren, onderzoekers, (kunst)historici, architecten en andere personen die aantoonbaar op inhoudelijk niveau zich inspannen voor het behoud van dit type erfgoed. Voor 2019 is gekozen voor het thema ‘De Amsterdamse buitenplaatsen’. Vanaf de 17de eeuw tot diep in de 19de eeuw werden in ’s-Graveland, achter de duinen, langs de vele trekvaarten en rivieren zoals de Vecht honderden buitenplaatsen gerealiseerd. Daarvan is een groot aantal bijzondere buitens bewaard gebleven.

Trompenburgh, ‘s-Graveland

De Summerschool biedt aan maximaal 40 (inter-)nationale professionals de mogelijkheid om deel te nemen. Zij krijgen in acht dagen een gevarieerd en intensief programma aangeboden, waarin de ontstaans- en ontwikkelingsgeschiedenis van de Amsterdamse historische buitenplaatsen centraal staat. Hierbij zal aandacht worden besteed aan de opkomst van Amsterdam, de uitleg van de Amsterdamse grachtengordel en de bouw van grachtenpanden in relatie met de landhuizen op buitenplaatsen. Verder zijn de drooglegging van de vele meren noordelijk van Amsterdam en de aanleg van talloze buitenplaatsen aldaar, de verbintenis tussen stad en land, gebruiken op buitenplaatsen, etc. onderdeel van het curriculum. Aan de inrichting van huis en tuin zal door middel van lezingen en bezoeken de nodige aandacht worden geschonken. Het programma omvat bezoeken aan meerdere buitenplaatsen in de provincies Noord- en Zuid-Holland en Utrecht.

Om te kunnen deelnemen, zullen de studenten een motivatie moeten schrijven alsmede kunnen aantonen dat zij actief betrokken zijn bij de instandhouding van cultureel erfgoed hetzij in particulier eigendom, hetzij als museum of anderszins. Ook geeft een wetenschappelijke verbintenis toegang tot de Summerschool. Alle kandidaten ondergaan een ballotage. De voertaal van het curriculum is Engels.

De Summerschool zal plaatsvinden in juli/augustus 2019.

Het curatorium bestaat naast drs. René Dessing (directeur sKBL) uit dr. Johan de Haan (hoofdconservator Paleis Het Loo) en ir. Julia Hennig (architect en adviseur bij het Rijksvastgoedbedrijf).

Voor meer informatie, vragen of aanmelding kunt u contact opnemen met Rene Dessing via rdessing@skbl.nl.

Scroll naar boven