sKBL International Summer School 2020

Bij internationale onderzoekers en wetenschappers, maar ook bij Nederlandse studenten, is de Nederlandse buitenplaatscultuur vaak nog redelijk onbekend. Door jaarlijks een Summer School te organiseren over Nederlandse kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen wil sKBL daar graag verandering in brengen. In 2020 gaat de eerste sKBL International Summer School van start. Deze Summer School biedt deskundige deelnemers van uiteenlopende nationaliteiten de mogelijkheid kennis te maken met de veelzijdigheid van de Nederlandse KBL. Onze geschiedenis wijkt in internationaal opzicht af van wat elders gangbaar was. In de meeste Europese landen was landbezit en een monumentaal buitenleven het voorrecht van regerende vorstenhuizen en van adellijke families. In Nederland daarentegen speelden naast het Huis van Oranje en de adel ook vele rijke burgers een vooraanstaande rol bij de opkomst van een omvangrijke buitenplaatscultuur.

Buitenplaats Akerendam, Beverwijk

Programma
De sKBL Summer School vindt plaats van 3 tot en met 11 juli 2020 en richt zich op de historische buitenplaatsen rond Amsterdam. Hier legden vooraanstaande kooplieden vanaf de 17e eeuw talloze buitenplaatsen aan langs Vecht en Angstel en in nieuwe drooggemalen polders als De Beemster. Het programma voor deze eerste Summer School is inmiddels rond. Het omvat bezoeken aan stadspanden in Amsterdam en buitenplaatsen in Kennemerland, de Beemster, ’s-Graveland en de Vechtstreek. Nederlandse wetenschappers, experts en onderzoekers delen hun kennis met de deelnemers van de Summer School tijdens lezingen en rondleidingen. Meer informatie over het programma kunt u hier lezen.

Eerste aanmeldingen binnen
De afgelopen weken hebben wij de sKBL Summer School onder de aandacht gebracht van mogelijke deelnemers in binnen- en buitenland. Buitenlandse organisaties die zich inzetten voor het behoud van monumentaal erfgoed en kastelen en landgoederen in het bijzonder, hebben daarbij hun medewerking verleend en de aankondiging onder hun leden verspreid. De publiciteit heeft ertoe geleid dat de eerste aanmeldingen een feit zijn. Meerdere mensen gaven bovendien te kennen belangstelling voor deelname te hebben. Aanmelden kan hier.

Start van een traditie
De sKBL International Summer School 2020 wordt de start van een traditie, die de komende jaren langs andere KBL in Nederland zal leiden. Bijvoorbeeld de adellijke landgoederen in Gelderland, de Noordelijke Lustwarande, Limburgse kastelen of Overijsselse havezaten. Met dit nieuwe initiatief wil de sKBL niet alleen kennis over Nederlandse buitenplaatsen delen, maar ook een internationaal netwerk van kenners en professionals creëren. Zo’n internationaal netwerk is van grote waarde voor Nederlandse KBL, die zich voortdurend gesteld zien voor vragen rond behoud van hun kostbare erfgoed.

Scroll naar boven