sKBL heeft de vaart er in!

In februari 2014 is de stichting Digitaal portaal voor Nederlandse Kastelen, historische Buitenplaatsen en Landgoederen (sKBL) van start gegaan. De stichting spant zich in voor meerdere doelstellingen, alle in het belang van de Nederlandse cultuurgroene erfgoederen, ongeacht wie ze toebehoren. Het allerbelangrijkste doel is om het iedereen makkelijker te maken zich digitaal te kunnen informeren wat er zoal op de Nederlandse kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen (KBL’s) te doen valt. Waar kan je op een buitenplaats overnachten, kamperen, paardrijden? Welk kasteel biedt mogelijkheden voor kinderen of waar kan je de hond (aangelijnd) uitlaten op een landgoed? Om dit doel te bereiken zijn vrijwilligers al lange tijd bezig met het inventariseren wat er op Nederlandse KBL’s allemaal te doen is. Als een buitenplaats volledig gesloten is, wordt dit uiteraard vermeld! Op de site is met behulp van iconen nu makkelijk te vinden wat er op iedere KBL mogelijk is. Daarmee is er op de sKBL-site nu voor het eerst een landelijk overzicht beschikbaar waar men in Nederland kan overnachten op een buitenplaats, waar landgoedwinkels zijn, welke de kasteelmusea zijn, waar men zich sportieve bezigheden kan doen en nog veel meer. Dit werk is nog lang niet klaar en vergt voortdurend correcties en aanvullingen. Mocht u op de site bij een van de KBL’s iets lezen dat niet klopt of als iets ontbreekt, dan stellen wij uw bericht zeer op prijs. Met de inventarisatie van publiekstoegankelijkheden van alle openbare, semi-toegankelijke en incidenteel toegankelijke KBL’s is een enorme stap gezet om het landelijke publiek beter te informeren, wat er in de diverse provincies te doen is. Daarmee komt sKBL tegelijk tegemoet aan de in 2012 tijdens het themajaar voor de historische buitenplaatsen veelvuldig gehoorde verzuchting dat het digitale aanbod van de Nederlandse KBL’s enorm versnipperd is en dat een overzicht ontbreekt. sKBL is het Prins Bernhard Cultuurfonds erkentelijk voor de ruimhartige bijdrage bij de realisatie van onze site.

Exposities, lezingen, KBL-overleg en excursies
Een tweede doelstelling van sKBL is om personen, instellingen en overheden die direct betrokken zijn bij het beheer en de instandhouding van KBL’s te verbinden. Een gevolg van het decentralisatiebeleid van de landelijke overheid is dat alle provincies nu eigen beleid formuleren voor landschap en cultuurgroen erfgoed. Wij vinden het belangrijk dat ook landelijk overleg tussen betrokken partijen blijft plaatsvinden. Veel KBL’s zijn immers ouder dan de provinciegrenzen. U leest over dit onderwerp in een volgende nieuwsbrief meer. Ik hoop dat onze nieuwsbrieven, die wij meermalen per jaar gaan samenstellen, een goede aanzet blijken te zijn tot gesprek en overleg. Immers, goede kennis en informatie is essentieel bij een zinvol beheer van een KBL. Onze nog jonge stichting, die in mei 2014 de ANBI kreeg, is altijd opzoek naar nieuwe partners zodat ook een landelijk netwerk en informatie-uitwisseling gerealiseerd worden. De nieuwsbrieven zullen u onder andere informeren over interessante exposities, lezingen, concerten en evenementen maar ook over publicaties of artikelen die er over KBL’s zijn verschenen. sKBL zal jaarlijks ook enige KBL-excursies gaan organiseren. U leest hierover in volgende nieuwsbrieven meer. Mocht u een bericht hebben dat een groot publiek kan aanspreken, schroom dan niet ons dit te melden.

De Ithaka prijs/stipendium
Voorts vindt sKBL het als derde doelstelling van groot belang dat de kennis van KBL’s zich verdiept en dat meer mensen zich gaan interesseren voor dit prachtige cultuurgroene erfgoed. Alhoewel er vaak met zorg gesproken wordt over de instandhouding van KBLs, mag niet worden vergeten dat het tegelijkertijd de fraaiste gebieden en mooiste plekken van ons land zijn. Hun pracht en waarde geeft vanzelf energie. In dit kader is het ook belangrijk dat sKBL door een geweldige schenking van een particulier de komende vijf jaar de Ithakaprijs en het Ithakastipendium kan uitreiken. Elders in deze Nieuwsbrief leest u meer over deze prijs. Onnodig te zeggen dat sKBL het gebaar van de schenkster Els Veder-Smit zeer op prijs stelt. Zij maakt met dit geweldige geschenk mogelijk dat (jonge) onderzoekers gestimuleerd worden om vergelijkend onderzoek te gaan doen naar KBL’s.

Bestuur en vrijwilligers
Het stichtingsbestuur bestaat uit Chris Kalden (voorzitter), Erik Wanrooij (secretaris), Luydert Smit (penningmeester), Herma de Heer (bestuurslid) en Bert Boer (bestuurslid). Naast het bestuur zijn inmiddels meerdere deskundige personen actief als vrijwilliger van sKBL. Wij zijn allen bijzonder erkentelijk voor hun inzet om van sKBL een structureel succes te maken. Op de site leest u meer over de vrijwilligers waarvan een groot deel als correspondent meewerkt aan de inhoud van deze nieuwsbrieven.
Graag nodig ik u uit om met ons actief te worden in het behoud van al onze cultuurgroene erfgoederen. Mocht u vragen hebben, een schenking willen doen, vrijwilliger op een buitenplaats of Vriend van sKBL willen worden of ons gewoon een bericht of reactie willen geven, ik verneem graag van u.

René W.Chr. Dessing
directeur sKBL
rdessing@skbl.nl

 

Scroll naar boven