Landgoed Zijpendaal en de familie Brantsen

Onlangs en in eigen beheer uitgegeven, verscheen een bijzonder boekje over het in Arnhem naast park Sonsbeek gelegen Huis Zijpendaal en zijn bewoners. Nu behoort dit buiten tot bezit van het stichting Geldersch Landschap & Kasteelen en zetelt hier de directie van die stichting. Ook zijn er enige publiekstoegankelijke stijlkamers in het huis te bezichtigen. Sjon Onnekink, die elders in deze nieuwsbrief wat meer wordt uitgelicht, leefde met zijn echtgenote Maria lange tijd in het zogenaamde gouverneurshuisje op Zypendaal. Dat huis was destijds neergezet als schooltje ten behoeve van zeven van de acht kinderen Brantsen. Die kwamen daar dagelijks om door een huisleraar te worden onderwezen. De familie Brantsen was lange tijd eigenaar van de buitenplaats. Na het overgaan in andere handen verloor dit gouverneurshuisje zijn functie en werd het vanaf 1936 bewoond door de grootvader van Onnekink. Die was als politieman werkzaam bij de gemeente Arnhem. Deze verbintenis met Zypendaal bracht bij de auteur een liefde voor deze prachtige buitenplaats op gang. Dit boekje is daar een vrucht van. Tragisch is dat Onnekink, na het gereedkomen van zijn onderzoek naar de geschiedenis en bewoners van Zijpendaal, door hartfalen kwam te overlijden. Recent besloot zijn familie zijn onderzoek postuum te publiceren en daar zijn wij hen erkentelijk voor. 

De auteur gaat uitgebreid in op de geschiedenis van deze buitenplaats waarvan vijf generaties Brantsen eigenaar zijn geweest. Zij waren sinds de 17de eeuw in Arnhem gevestigd en werden onder koning Willem I in de adelstand verheven. Het was een vermogende familie met een omvangrijk bezit aan landerijen en huizen in en om Arnhem. Zo was het buiten Wielbergen bij Doesburg een van de Brantsen-bezittingen. Onnekink beschrijft in zijn onderzoek alle gebouwen en de landschappelijke ontwikkeling van Zijpendaal. Ook de Gulden Bodem (een soort overtuin van Zypendaal) en Schaarsbergen worden er in beschreven. De auteur neemt de lezer als het ware mee op wandelingen over het uitgestrekte terrein, dat grenst aan Sonsbeek en daarmee samen een aanzienlijk natuurgebied vormt. Hierdoor krijg je als lezer er zin in om deze buitenplaats eens te gaan bezoeken om er met dit boekje in de hand op verkenning te gaan. Dat kunt u ook doen. RD. 

Landgoed Zijpendaal en de familie Brantsen is een paperback uitgave volgens het principe printing on demand. Het telt 138 pagina’s en vele zwart/wit foto’s. Het is te bestellen via een mail met uw naam en adres aan: J.Onnekink@solcon.nl

Sjon Onnekink, Landgoed Zijpendaal en de familie Brantsen, Arnhem 2020.
ISBN 9789464035469    
Prijs: € 14,95 (plus de portokosten) 

Scroll naar boven