Behoud cultuurhistorische waarde van de Scheveningseweg in Den Haag onder druk

In 1653 werd, naar een ontwerp van Constantijn Huygens, de Scheveningseweg aangelegd, die het centrum van Den Haag verbond met Scheveningen. Aanvankelijk bedoeld om de aanvoer van vis naar de stad te verbeteren, werd deze weg in toenemende mate benut door de Haagse burgerij voor een ritje per koets naar het strand. Het werd een laan met allure, breed genoeg om twee koetsen naast elkaar te laten rijden en met vier bomenrijen aan elke zijde. Langs de weg verrezen diverse buitenplaatsen, waarvan Zorgvliet (het huidige Catshuis) wel de bekendste is.

Anno 2018 rijdt hier de tram naar Scheveningen. Van de acht bomenrijen zijn er nog drie over en het geheel, bomen en trambaan, zijn toe aan herstel. Over hoe de gemeente Den Haag dit aanpakt zijn de meningen verdeeld. Bij de Nederlandse Tuinenstichting (NTs) zijn zorgen over het behoud van de cultuurhistorische waarden van deze bijzondere laan. Lees meer op de website van de NTs en van de gemeente Den Haag.