Ruim 3 miljoen euro voor 17 Utrechtse monumenten

Gedeputeerde Mariëtte Pennarts reikte op 27 juni 2016 de subsidies van het fonds Erfgoedparels uit. Voor de restauratie van 17 rijksmonumenten is ruim 3 miljoen euro toegekend. Onder de 17 rijksmonumenten die zijn geselecteerd bevinden zich tien historische buitenplaatsen. De betreffende  buitenplaatsen zijn Molenbosch (Zeist), De Paltz (Soest), Sterreschans (Stichtse Vecht/Nieuwersluis), Broekbergen (Utrechtse Heuvelrug/Driebergen), Hydepark (Utrechtse Heuvelrug/Doorn), Sterkenburg (Utrechtse Heuvelrug/Driebergen), Huize Linschoten (Montfoort), Den Treek (Leusden), Wickenburgh (Houten) en de Broekhuizerlaan (Utrechtse Heuvelrug/Leersum).

De vandaag uitgereikte Erfgoedparels komen uit de oude cultuurnota. Ook in de nieuwe Cultuur- en Erfgoednota ‘Alles is NU’ 2016-2019 blijven de historische buitenplaatsen een prioriteit. Jaarlijks is 3 miljoen euro voor de restauratie van rijksmonumenten beschikbaar, inclusief 1,5 miljoen euro rijksgeld. Dit is 1 miljoen euro provinciaal geld per jaar meer dan in de afgelopen cultuurnotaperiode het geval was. Het beleidsaccent op de buitenplaatsen laat onverlet dat het fonds, net als de afgelopen twee jaar, ook openstaat voor urgente gevallen uit andere categorieën.

De belangrijkste criteria waar een rijksmonument aan moet voldoen om in aanmerking te komen voor een subsidie uit het fonds Erfgoedparels zijn: publieke toegankelijkheid, economische perspectief en co-financiering van de eigenaar.