Rondetafelgesprekken over de toekomst van KBL

In 2022 is het tien jaar geleden dat het Themajaar Historische Buitenplaatsen 2012 plaatsvond. Reden voor sKBL om terug te kijken op wat er is bereikt in het publieke en maatschappelijke draagvlak voor historische buitenplaatsen. Hebben de inspanningen in de afgelopen jaren door betrokken organisaties in dit werkveld ertoe geleid dat KBL een grotere bekendheid genieten en is hun maatschappelijk draagvlak vergroot? Hoe is het gesteld met de diverse provinciale beleidsprogramma’s als het om buitenplaatsen gaat? Omkijken en evalueren is nuttig, maar we willen vooral vooruitkijken. Met welke uitdagingen worden de historische buitenplaatsen de komende tien jaar geconfronteerd? Wij denken hierbij aan klimaatadaptatie, energietransitie, druk op de ruimtelijke inrichting, druk op natuurgebieden en toenemende toeristische belangstelling. Blijft de vergrijzende groep vrijwilligers (momenteel meer dan 10.000 mensen) zich actief inzetten voor KBL?  
Met het oog op de provinciale verkiezingen in 2023 streeft sKBL ernaar om in 2022 tot aanbevelingen te komen op welke wijze historische buitenplaatsen kunnen bijdragen aan komende en veranderende maatschappelijke ontwikkelingen. Wat is de waarde van historische buitenplaatsen en wat zijn ze ons waard? Daarover gaan we graag met u in gesprek tijdens rondetafelgesprekken.

De rondetafelgesprekken zijn bedoeld voor eigenaren/beheerders van KBL, terrein beherende organisaties, beleidsmakers en direct betrokkenen bij de instandhouding van KBL. De gesprekken zijn op: 

 • Donderdag 16 juni 2022 op buitenplaats Wester-Amstel te Amstelveen
  Klik hier voor het programma.
 • Dinsdag 21 juni 2022 in provinciehuis Fryslân te Leeuwarden
  Klik hier voor het programma.
 • Dinsdag 28 juni 2022 in provinciehuis Gelderland te Arnhem
  Klik hier voor het programma.
 • Donderdag 7 juli 2022 op Landgoed Baest te Oostelbeers
  Klik hier voor het programma.

Op donderdag 29 september vindt op Buitenplaats Amerongen het slotsymposium plaats.

Scroll naar boven