Revitalisering van een historische buitenplaats  

Megchelen, 23 juni 2023

U moet het mij maar vergeven dat het in deze column nogmaals over Huis Landfort gaat. Dat komt door mijn grote opwinding om in onze tijd met zoveel mensen te mogen werken aan de volledige revitalisering van een historische buitenplaats. Dat kost veel energie, maar tegelijkertijd krijg ik er ook veel energie door terug. Ook in de afgelopen weken, voorafgaand aan de viering van het einde van de restauratie dat morgen op 9 juni plaatsvindt, is er door tallozen enorm veel werk verzet. Twee reusachtige bloemperken zijn door onze tuinbaas Jan de Boer met enige hoveniers ingeplant in een sierlijk motief. Daarmee komt een oude buitenplaats-traditie hier weer tot leven, want vroeger was het in ons land meer een gewoonte om voor het landhuis een dergelijk sierpatroon van eenjarige planten, vetplanten en siernetels aan te leggen. Ook de oranjerieplanten zijn naar buiten en staan in prachtige kuipen die door een succesvolle crowdfunding konden worden aangeschaft. In de oranjerie zelf is na een jaar van nadenken en puzzelen een zonwering aangebracht die geheel aansluit bij de kleur van het koetshuis. Met man en macht zijn in de afgelopen dagen de moestuin en het park gewied en gemaaid. Onze fraaie plantentheaters bieden met onze primula-, begonia- en pelargoniumcollectie een aangename voorstelling. In het landhuis zijn vele schilderijen en antiquiteiten en onze Landfort-honing is nu te koop. Morgen biedt Coen Schimmelpenninck van der Oye het eerste exemplaar van ons boek over de geschiedenis van Huis Landfort aan de Ridders van Gelre (René Arendsen en Bas Steman) aan. Over dat boek leest u elders in deze nieuwsbrief meer.

Huis Landfort en de oosterse duiventoren

Dat dit alles een waardering oplevert door onze bezoekers is evident. Men komt in grote getalen naar de perifeer gelegen buitenplaats en vertrekt volledig voldaan. Ook dat geeft een grote voldoening en dus energie. Die belangstelling voor Huis Landfort sluit goed aan bij de grote landelijke opkomst tijdens de Dag van het Kasteel. Vele tienduizenden bezochten de afgelopen tweede Pinksterdag ergens in Nederland een van de deelnemende kastelen en historische buitenplaatsen.  

Tijdens de Dag van het Kasteel waren de vrijwilligers van Landgoed Singraven gekleed in achttiende-eeuwse kledij ©Daan van Mierlo.

Binnen onze sKBL organisatie is onze nieuwe directeur Yvonne Molenaar nu langzamerhand te paard gezeten na een periode van oriëntatie, verkenningen en kennismakingen. Dat werpt ook z’n vruchten af, want langzaam komt de programmering van donateursbijeenkomsten, studiedagen en andere activiteiten weer op gang. Zeer plezierig was de ontvangst op 7 juni op de zo charmante buitenplaats Den Aalshorst te Dalfsen waar Charlotte en Frederik Hendrik Sloet onze donateurs bijzonder gastvrij hebben ontvangen.

Wat de toekomst betreft, zijn wij nu bezig met de opzet en organisatie van een studiedag over funerair erfgoed in relatie met kastelen en historische buitenplaatsen. Een dag die wij samen met de funeraire erfgoedstichting Terebinth organiseren. Zij spannen zich al jaren in voor het behoud van deze waardevolle (vaak weerloze) erfgoederen. Deze dag zal gaan plaatsvinden op Slot Zuylen op donderdag 5 oktober. Indien u dit programma wilt meemaken, kunt u dit door middel van een email aan info@skbl.nl ons kenbaar maken. Wij zullen u tijdig informeren.  

Ook in deze nieuwsbrief een oproep van de jury van de Ithakaprijs en -stipendium gericht aan auteurs en uitgevers om relevante titels of onderzoeksvoorstellen in te zenden voor de Ithakaprijs en -stipendium 2023.  De feestelijke uitreiking vindt plaats op donderdag 19 oktober 2023 op de prachtige historische buitenplaats De Vanenburg te Putten. Elders in deze digitale nieuwsbrief leest u hier meer over.

Goed te melden is dat weer enige nieuwe donateurs zich in het netwerk van sKBL hebben aangesloten. Dit zijn buitenplaats Tulpenburgh in Amstelveen en landgoed Vollenhoven in De Bilt en Broekbakema, the community builders en het Bureau voor Beheer en Behoud. Met het al eerder toetreden van de Utrechtse Kastelen Stichting zien wij nieuwe mogelijkheden voor samenwerking en wij hopen dat deze verbintenis in de toekomst tot nieuwe initiatieven leiden.

In een volgende nieuwsbrief volgt meer over de start van het Nationale Centrum voor de Nederlandse Buitenplaatscultuur. Ik wens u een mooie, niet te droge en te warme zomer en u bent op vele kastelen en historische buitenplaatsen welkom. Graag tot ziens.

©René W.Chr. Dessing

voorzitter sKBL / +31 (0)6 22 801 668

Scroll naar boven