Regioverhaal borgen en staten

Menkemaborg

Uithuizen

De Klinze

Aldtsjerk/Oudkerk

Stania State

Oentsjerk/Oenkerk

Opnieuw vorm geven aan Kingma State

Door Joost Kingma, voorzitter Stichting Herstel Kingma State en initiatiefnemer van de herbouwplannen Enige decennia terug ontdekten we via genealogisch onderzoek de ligging van de voormalige Kingma State in Friesland. Dit in de 19de eeuw afgebroken landhuis annex buitengoed was ooit zo’n tweehonderd hectare groot en lag ongeveer drie kilometer ten oosten van Franeker, in […]

Lees verder…


De etsen van Reinder Homan

Kunstenaar Reinder Homan heeft al vele buitenplaatsen getekend. Zijn etsen van huis en park oogsten veel bewondering. Vanwaar zijn fascinatie voor buitenplaatsen? ‘Als kind kwam ik vaak in Slochteren, waar mijn grootouders woonden. Ik speelde graag in het park van de Fraeylemaborg, dat in mijn beleving een groot wild bos was. Toen was ik al […]

Lees verder…


Borgen en staten in Groningen, Friesland, Drenthe

De vroegste steenhuizen heten in Groningen een borg, in Friesland een state of stins, en in Oost-Nederland een havezate. Vaak waren deze huizen het bezit van edelen en de eigenaren hadden bestuurlijke en juridische rechten. Ze waren meestal ook lid van het gewestelijk bestuur, bijvoorbeeld als grietman (vergelijkbaar met een huidige plattelandsburgemeester). Stinsen en staten […]

Lees verder…


Aalt Willem van Holthe tot Oldengaerde – een Koning Koopman

Door Dirk Schaap, september 2017 Sinds de start van de grootschalige restauratie van Oldengaerde bij Dwingeloo geniet deze havezate het gehele jaar al een ruime belangstelling. Naast het voor Drentse begrippen opmerkelijke, Vingboons-achtige grachtenpandenuiterlijk wordt tevens het interieur aangepakt en zo kent Oldengaerde binnenkort ook een recreatieve bestemming, onde

lees meer


Interieuronderzoek en de bouwgeschiedenis van Oldengaerde

Door Eva Osinga-Dubbelboer (image) Oldengaerde Net buiten het Drentse dorp Dwingeloo ligt de voormalige havezate Oldengaerde. Deze havezate kent een interessante, maar ook een deels nog onduidelijke bouwgeschiedenis. Ik deed in het voorjaar van 2015, als studieopdracht, interieurhistorisch onderzoek

lees meer


De buitenplaatsen van Het Drentse Landschap

Ooit kende de provincie Drenthe achttien havezaten waarvan er nog zeven over zijn. Stichting Het Drentse Landschap is eigenaar van drie van deze landgoederen waar nog een kern van historische bebouwing aanwezig is: De Havixhorst, Lemferdinge en Oldengaerde. De Havixhorst (image) De Havixhorst, De Schiphorst. Fo

lees meer


Noordelijke Lustwarande

Borg Rusthoven
Tussen noordelijk gelegen en naburige Duitse landschappelijke parken en buitenplaatsen bloeit iets moois. Onder de naam Noordelijke Lustwarande ontwikkelen eigenaren, stichtingen en betrokkenen uit het cultuurtoeristische bedrijfsleven een samenwerking die grensoverschrijdend is. Op donderdag 8 januari vindt een netwerkbijeenkomst plaats over het groene erfgoed als unieke

lees meer