Regioverhaal adellijke landgoederen in oosten

De Velhorst

Lochem

Remmerstein

Rhenen

Noorderheide

Vierhouten

De bosvarkens van landgoed Zuylestein

Landgoed Zuylestein bij Leersum heeft er sinds 2018 een bijzondere ploeg bosbeheerders bi namelijk een groep van 60 gevlekte Bonte Bentheimers en roodbruine Magalitza varkens met een krullerige vacht. Zij doen zich graag tegoed aan bramenstruiken en exoten en houden zo het bos open. De varkens zijn een waardevolle aanwinst voor het landgoed én bovendien […]

Lees verder…


Beroemde gasten op bezoek

Altijd mocht ons monumentale buitenleven op buitenlandse belangstelling rekenen. Een reden was dat in Europa gedurende de 17de en 18de eeuw grondbezit en dus ook het eigendom van een kasteel of buiten vrijwel overal een adellijk voorrecht was. Hier echter bezaten vele, door handel rijk geworden burgers, landerijen en monumentale buitenplaatsen. Nederlands Arcadia Dit was […]

Lees verder…


De Veluwe als jachtlandschap

De jacht op dieren is in onze huidige maatschappij onderwerp van discussie. Niet alleen gaat de discussie over het welzijn van de bejaagde dieren, ook speelt de legitimering van de mens als jager een zichtbare rol. Omtrent het onderwerp jacht lijkt daarom de discussie op de voorgrond te treden, waarbij andere fascinerende aspecten van het […]

Lees verder…


Buitenplaatsen op de Heuvelrug

Langs de Utrechtse Heuvelrug vinden we enkele grote huizen van vroege oorsprong, soms uit de 17de en 18de eeuw, zoals Slot Zeist of Broekhuizen. Vaak zijn die gesticht op de plek van Middeleeuwse kastelen. Maar in de 19de eeuw werden er veel nieuwe buitenplaatsen gebouwd, met een grote variatie aan stijlen.  Het verhaal is geschreven […]

Lees verder…


Betere bereikbaarheid Utrechtse Heuvelrug zorgt voor een explosie van buitenplaatsen

Vanaf het einde van de 18de eeuw oefent de Utrechtse Heuvelrug aantrekkingskracht uit op stichters van buitenplaatsen. De bereikbaarheid van het Heuvelruggebied verbetert na de verharding van de straatweg tussen Utrecht en Rhenen in 1818, maar krijgt na 1850 een nog krachtiger impuls door de aanleg de spoorlijn Utrecht – Arnhem. Het verhaal is geschreven […]

Lees verder…


Literaire broedplaatsen

Door de eeuwen heen is het leven op de buitenplaats door talrijke personen bezongen. In de 17e eeuw komt er zelfs een apart literair genre, dan van de hofdichten. In deze gedichten, die vaak werken opgedragen aan de buitenplaatseigenaar, werden de zegeningen van de lusthof en de natuur als schepping van God vaak omstandig bezongen. Zo […]

Lees verder…


Landschap en sociale gelaagdheid

Landschap en sociale gelaagdheid in Oost-Twente vóór, tijdens en na de markeverdelingen Door Rodin de Lange februari 2017 Raymond Williams’ The Country and the City, voor het eerst gepubliceerd in 1973, is een studie over contrasterende ideeën over stad en land in Engeland. Binnen de studie richtte Williams zich vooral op de periode halverwege de achttiende eeuw, e

lees meer


De Veluwe als jachtlandschap

Door Eugenie van Heijgen De jacht op dieren is in onze huidige maatschappij onderwerp van discussie. Niet alleen gaat de discussie over het welzijn van de bejaagde dieren, ook speelt de legitimering van de mens als jager een zichtbare rol. Omtrent het onderwerp jacht lijkt daarom de discussie op de voorgrond te treden, waarbij andere fascinerende aspecten van het onderwer

lees meer


Het Beeklustpark te Almelo

Door Hans Holtmann In het midden van de achttiende eeuw ontstonden rondom de stad Almelo een aantal complexen met lusttuinen tegen de achtergrond van de veel voorkomende wens van vermogende burgers, om een verblijf buiten de stad te hebben waar men in de vrije tijd met familie en vrienden kon vertoeven. Deze wens was mede ingegeven door het feit dat de hygiënische toesta

lees meer