Reacties op Rijksbegroting

Huis Doorn
Huis Doorn

De rijksbegroting die op Prinsjesdag 2016 is gepresenteerd heeft veel reacties losgemaakt  binnen het netwerk van kastelen, buitenplaatsen en landgoederen.

sKBL maakt zich zorgen over de wijze waarop overheden geven en nemen, heersen en verdelen en vooral weinig structureel en met waarborg voor toekomst besturen en besluiten en historische KBL weinig specifiek behandelen, nog los van het zorgelijke feit dat 30.000 particuliere monumenteneigenaren geen fiscale aftrek voor hun (maatschappelijke) inspanningen meer hebben. Ook het decentralisatie beleid is lang niet altijd zinvol voor de KBL die meestal ouder dan de provincies zijn.

De Museumvereniging bericht weliswaar dat vier in de knel geraakte Rijksmusea extra budget krijgen maar niet hoe het nu verder met MOA moet of het structureel niet verder met Huis Doorn zal gaan. Minister Bussemaker maakt 150.000 euro extra vrij voor Huis Doorn en 125.000 euro komt bovenop het voorgestelde budget voor Slot Loevestein. Zie de website van de Museumvereniging.

De Erfgoedstem bericht over de afschaffing van de fiscale aftrek voor monumenteigenaren en  publiceert  de reacties hierop van onder meer de Federatie Instandhouding Monumenten (FIM), Bond Heemschut, Vereniging BewoondBewaard  en de Vereniging Particulier Historische Buitenplaatsen. Zie de website van de Erfgoedstem.

Federatie Particulier Grondbezit vindt dat  landschap, cultuurhistorie, natuur of landbouw het ondergeschoven kindje is in de troonrede. Het platteland snakt echter naar concrete invulling van twee kabinetsambities die wel worden genoemd: ruimte voor ondernemerschap en investeringen in verduurzaming. De FPG mist dit in het vandaag gepresenteerde beleid. Zie de website van FPG