Provincies

Kaart van Nederland van  G. de L'Isle, Amsterdam 1743 Bron: Hans Erren, wikimedia
Kaart van Nederland van G. de L’Isle, Amsterdam 1743
Bron: Hans Erren, wikimedia

Bij het in stand houden en beheren van Nederlandse kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen spelen onze provincies een hoofdrol. Zij bepalen immers hoe onze leefomgeving wordt benut. Door hun monumentaliteit spelen vele kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen een aanwezige rol in ons landschap. Tegelijk is veel van dit cultuurgroene erfgoed ouder dan onze provinciegrenzen. Om deze redenen werkt sKBL samen met de provincies door interprovinciale samenwerking te stimuleren en daaraan een bijdrage te leveren door partijen te verbinden, te berichten over specifieke zaken uit iedere provincie en deze informatie landelijk te delen. Per provincie geeft sKBL op deze pagina’s informatie over de wijze waarop provincies hun KBL bedienen. Ook is informatie opgenomen welke provinciale instellingen een rol spelen bij de uitvoering van het beleid en bestuur ten aanzien van KBL

Op 20 november 2015 was Rob Berends namens sKBL spreker op een bijeenkomst van het Platform Kastelen en Buitenplaatsen bij de RCE in Amersfoort. Bekijk hier zijn lezing.

 

 

 

Laat een reactie achter

Scroll naar boven