Promotieonderzoek: Legenda van de landschapsstijl

Aan de TU Delft is op 11 februari 2016 de go/no-go presentatie van Els van der Laan (N0.0RDPEIL landschap.erfgoed) positief beoordeeld om voort te zetten binnen het onderzoeksprogramma Design & History van de Faculteit Bouwkunde. Binnen dit programma wordt onderzoek gedaan naar groen erfgoed. Er lopen meerdere onderzoeken naar buitenplaatsen en landgoederen binnen en buiten Nederland. Het promotieonderzoek Legenda van de Landschapsstijl heeft betrekking op de landschappelijke betekenis van de ruimtelijk architectonische karakteristieke kenmerken van de landschapsparken 1800-1850 in Noord-Nederland.

omslag Roodbaard 350Het onderzoek naar deze aanleg is in de catalogus Roodbaards Rijkdom gepubliceerd in 2012. De publicatie is uitgegeven door BONAS en in 2013 gehonoreerd met een eervolle vermelding van de René Pechereprijs (Belgie). Het bestaat uit een beschrijving van het historische en ruimtelijke perspectief van het werk van de architect en hovenier Lucas Pieters Roodbaard (1782-1851). Het ruimtelijke perspectief zal op basis van de originele ontwerptekeningen van Roodbaard als wetenschappelijk onderzoek medio 2019 worden gepubliceerd.

No.oRDPEIL ontving het Ithakastipendium 2015 voor een onderzoeksproject getiteld: Noordelijke Lustwarande.19de-eeuwse landschapsparken als verbindende groene erfgoedstructuur tussen de staten en stinzen van Friesland, de borgen van Groningen en de havezaten van Drenthe (Noord-Nederland).

 

Scroll naar boven