Project Groninger Borgen en Tuinen

Project Borgen en Tuinen wil bijzondere herinneringen van omwonenden aan borgtuin achterhalen via tuincafés

Bij het grote publiek is in het algemeen niet zo veel bekend over de groene geschiedenis van de borgen, de borgtuinen. Het project Groninger Borgen en Tuinen dat Erfgoedpartners samen met de borgen heeft ontwikkeld, wil de historische borgtuinen in combinatie met borgen, omgeving en landschap onder de aandacht brengen van een breed publiek en daarmee de verbinding tussen omgeving, inwoners en borgen versterken.

Verhildersum
Verhildersum

Het project start met het verzamelen van informatie die al over de tuinen bekend is. Daarnaast worden tuincafés georganiseerd waarbij bijzondere herinneringen die omwonenden hebben aan de borgtuin worden opgetekend. Dit kunnen werkzaamheden zijn, of herinneringen aan speciale planten of aan bomen waar geliefden hun namen in vereeuwigden.

De bedoeling is de verzamelde informatie en verhalen te gebruiken voor een nieuw te ontwikkelen borgenkaart en voor de vormgeving van een gezamenlijke website. Door de aandacht voor de borgtuin heeft het project behalve een culturele insteek, zijdelings ook een toeristisch aspect. Met een borgensite, borgenkaart en de speciale aandacht voor de bijzondere borgtuinen kan de interesse voor borgen en tuinen zowel binnen als buiten de provincie toenemen.

Piloersemaborg
Piloersemaborg

Dit jaar zijn er vier borgen die informatie verzamelen. Komend jaar wordt er een vervolg aan het project gegeven. Er worden vier tuin(verhalen)cafés georganiseerd, rond vier verschillende borgen. Iedere borg heeft een speciaal programma met interessante informatie en achtergronden over de borgtuin, met daaraan gekoppeld een verhalencafé.

Tuincafé Menkemaborg: dinsdag 8 november, 19.30 uur, (Schathoes) Menkemaborg Uithuizen

Tuincafé Fraeylemaborg: dinsdag 15 november, 19.30 uur, Fraeylemaborg Slochteren

Tuincafé Piloersemaborg: zaterdag 19 november, 13:30 uur, Piloersemaborg Den Ham;
aanmeldingen via vriendenhamsterborg@gmail.com

Tuincafé Verhildersum: datum en tijd nog vast te stellen, Museumboerderij Verhildersum Leens

Alle omwonenden en alle borg- en tuinliefhebbers zijn van harte welkom.

De toegang is gratis.

Groninger Borgen en Tuinen is een samenwerkingsproject van Erfgoedpartners en de borgen. Het project is mogelijk dankzij subsidie van de provincie Groningen en de verschillende gemeenten.