Prinsengracht 849 Amsterdam (1701-2021): huis, interieur en tuin. Een huis dat leeft door zijn historie, bewoners, en relaties

Recent verscheen een boek over een pand aan de Prinsengracht, tussen de Nieuwe Spiegelstraat en de Vijzelstraat. Het betreft een relatief eenvoudig koopmanshuis dat in 1701 werd gebouwd door Jan van Strijen alias Johan Bastiaan Lammen. Deze uit Strijen afkomstige meestertimmerman en houtkoper raakte in goeden doen en kon zich destijds door zijn koopmansvernuft deze nieuwbouw veroorloven. Een van zijn opdrachten betrof timmerwerken aan het Paleis Het Loo, waar hij in 1671 actief werd. Het lijkt erop dat hij daar vooral aan stallen en koetshuizen timmerde. De bouw in Amsterdam werd aangevangen op een stuk land dat als tuin had gediend van Jan de Swaan. Daarnaast kocht hij nog wat grond links en rechts aan en verkreeg zou een perceel waarop hij dit pand kon optrekken.  

Theo Kralt is de bezorger van dit boek, dat grotendeels teruggrijpt op een historisch onderzoek dat Ineke Heiner-Way rond 2000 uitvoerde in opdracht van Dorothy Beynes-Heijmeijer van Heemstede, de eigenaresse van Prinsengracht 849. Zij verkreeg dit grachtenpand door erfenis. Daarnaast bezat haar familie enige generaties lang Kasteel Heemstede te Houten. Voor liefhebbers van KBL maakt juist dit gegeven het boek interessant. Tal van interieuronderdelen van Prinsengracht 849 zijn afkomstig uit het op 10 januari 1987 (mogelijk moedwillig) in brand gestoken kasteel Heemstede. Het boek is verlucht met talrijke mooie foto’s van zowel het huis in Amsterdam als het interieur van Kasteel Heemstede. Een echte geschiedenis over de relatie tussen het stads- en landhuis is dit verhaal niet, maar de bewoningsgeschiedenis van het grachtenpand raakt de geschiedenis van Kasteel Heemstede. Sowieso is het erg leuk om vele foto’s van het grachtenpandinterieur te zien met prachtige kunstvoorwerpen die oorspronkelijk in Houten opgesteld stonden. RD 

Prinsengracht 849 Amsterdam (1701-2021): huis, interieur en tuin. Een huis dat leeft door zijn historie, bewoners en relaties, is uitgegeven door de Stichting Heijmeijer van Heemstede. Het telt 126 pagina’s en is te bestellen door een mail te zenden naar info@boekprinsengracht849.com

Theo Kralt, Prinsengracht 849 Amsterdam (1701-2021): huis, interieur en tuin. Een huis dat leeft door zijn historie, bewoners en relaties
ISBN 978 9090 345 413
Prijs: € 29,95
Bestellen via info@boekprinsengracht849.com

Scroll naar boven