Prins Bernhard Cultuurfonds komt met Moestuinenregeling

(Overgenomen van Prins Bernhard Cultuurfonds)

Moestuinenregeling – De moestuin als plek ter lering en vermaak

Moestuineigenaren kunnen tot 30 september 2022 een aanvraag doen voor een bijdrage van het Cultuurfonds om de historische moestuin op de kaart te zetten.

Moestuinenregeling - De moestuin als plek ter lering en vermaak
Foto: Westlands Museum

Eeuwenlang maakten moestuinen en boomgaarden onlosmakelijk deel uit van de huishoudeconomie van kastelen, historische buitenplaatsen, landgoederen en kloosters. Helaas zijn in de loop der tijd veel historische moestuinen verdwenen.

De laatste jaren neemt de belangstelling weer toe. Betrokken eigenaren, ondernemende hoveniers en vele enthousiaste vrijwilligers herstellen de moestuinen en vinden manieren om ze te onderhouden en exploiteren. Vaak zijn deze historische moestuinen toegankelijk voor publiek.

Historische moestuinen zijn plekken waar mensen naar toe gaan om te genieten van het groene erfgoed en om te ontspannen. Het zijn ook plekken waar steeds meer mensen een zinvolle dagbesteding vinden, herstellen van psychische problemen of vrijwilligerswerk verrichten. Het werken in de tuin is voor hen een waardevolle bezigheid. Dat geldt ook voor de vele andere vrijwilligers die wekelijks meehelpen in de tuin, waar zij hun passie voor groenten, telen, koken en conserveren kunnen delen.

Iedere moestuin draagt bij aan een groene omgeving en biedt ruimte aan biodiversiteit. De moestuin past in de groeiende belangstelling voor een duurzame, kleinschalige en lokale teelt van groenten en fruit.

Doel van de regeling

Met de ‘moestuinenregeling’ willen wij de veelzijdigheid van de historische moestuin onder de aandacht brengen van een breed publiek en de benutting van de moestuin stimuleren: De moestuin als plek ter lering en vermaak.

De focus van deze regeling ligt dus niet op restauratie, herstel, of regulier onderhoud van de historische moestuin. Hier kunnen het hele jaar door aanvragen voor worden ingediend. Het vergroten van kennis en bewustwording leidt uiteraard wel tot beter beheer en behoud van de historische moestuin.

Welke aanvragen worden ondersteund?

Organisaties kunnen een aanvraag indienen voor initiatieven die plaatsvinden in en rond de historische moestuin. Onder een historische moestuin wordt verstaan: een plek waar verschillende groenten en eventueel kruiden en/of fruit worden verbouwd, die onderdeel uitmaakt, of heeft gemaakt, van een monumentaal ensemble van huis (kasteel/huis/kerk/klooster/fort) en tuinen.

Projecten die zijn gericht op educatie, toegankelijkheid, samenwerking en biodiversiteit kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage. Denk daarbij bijvoorbeeld aan:

 • Activiteiten die gericht zijn op het overbrengen en delen van kennis van moestuin-gerelateerde onderwerpen, zoals: traditionele teelt- en kweektechnieken, flora en fauna, vergeten en niet-vergeten groente- en fruitrassen, het ambacht van voedselconservering.
 • Audiovisuele middelen zoals audiotours, films of routes met QR-technologie om publiek op passende wijze te ontvangen en informeren;
 • Activiteiten waarbij samenwerking en ontmoeting wordt gestimuleerd tussen de tuineigenaren, moestuinvrijwilligers, omwonenden, bezoekers, afnemers, scholen etc.
 • Activiteiten die gericht zijn op het vastleggen en delen van het verhaal van de historische moestuin.
 • Activiteiten die de toegankelijkheid van de moestuin vergroten, zoals het aanbrengen van braillebordjes bij de plantenvakken, of de tuin rolstoeltoegankelijk maken.
 • Activiteiten die een positieve bijdrage leveren aan biodiversiteit, bijvoorbeeld door de aanleg van een bijen- of vlindertuin.

Voorwaarden

De historische moestuin:

 • Is publiekstoegankelijk;
 • Heeft bij voorkeur een educatieve functie;
 • Is in eigendom van een stichting, collectief of vereniging;
 • Wordt geëxploiteerd zonder winstoogmerk;
 • Bij de moestuin zijn vrijwilligers betrokken;
 • Het aangevraagde bedrag ligt tussen de €1.000 en €10.000 en is maximaal 70% van de totale kosten. Voor grotere projecten kan een reguliere aanvraag worden gedaan;
 • De bijdrage wordt gebaseerd op de externe kosten (materiaal en de inhuur van externe partijen) inclusief btw tot een maximale bijdrage van € 10.000;
 • Bij de besteding van het beschikbare budget wordt gestreefd naar een brede geografische spreiding. Bij budgettaire krapte kan prioriteit worden verleend aan aanvragen afkomstig uit regio’s waar weinig aanbod is;
 • Bij budgettaire krapte kan prioriteit worden verleend aan aanvragen die gericht zijn op meer dan één speerpunt: educatie, toegankelijkheid, samenwerking, biodiversiteit.

Indientermijn en -wijze 

Tot en met 30 september 2022 kan de aanvraag worden ingediend via onze website. Na het indienen van de aanvraag ontvang je een tijdelijke ontvangstbevestiging.

Aanvragen ingediend voor 1 juli ontvangen half juli de definitieve ontvangstbevestiging. Half september wordt de uitslag bekend gemaakt.

Aanvragen ingediend na 1 juli ontvangen half oktober de definitieve ontvangstbevestiging. Half november wordt de uitslag bekend gemaakt.

Let op: dien de aanvraag landelijk in bij het werkterrein Monumentenzorg.

Scroll naar boven