Achtergrond Ithakaprijs en Ithakastipendium

Wat Els Veder-Smit dreef om binnen sKBL bij te dragen aan de instelling van de Ithakaprijs en het Ithakastipendium schreef zij in een brief, waarin zij schrijft: 

Mijn interesse in dit erfgoed ontstond, toen ik als kind mijn ouders vergezelde om de mooie buitens van de Utrechtse Heuvelrug te bekijken. Later, toen de politiek me in haar greep kreeg, werd ik wethouder van Zeist, met onder meer cultuur in mijn portefeuille.”

Dat hield de restauratie in van het Slot Zeist, samen met de toenmalige burgemeester. Boeiend, en nuttig om iets van restauratieprincipes te leren. In de landelijke politiek heb ik me aan de volksgezondheid gewijd, al hield ik mij ook met de monumentenzorg bezig, en werd ik door Jhr. Van der Wijck wegwijs gemaakt in de wereld van buitenplaatsen. Toen kwam in 2012 het Jaar voor de Buitenplaatsen. Een unieke campagne met publicaties, bijeenkomsten en prachtige exposities. Bovendien volgde de uitgave van een Nationale Gids, waarin de bestaande 551 buitenplaatsen zijn beschreven, gefotografeerd en voorzien van gegevens over bewoninggeschiedenis en conditie. Door dit Themajaar zijn velen zich bewust geworden van het bestaan en de schoonheid van buitenplaatsen. Maar hebben ook inzicht gekregen in de problemen van de bewoners en eigenaren. Die zorgen immers voor instandhouding en onderhoud, tegen stijgende kosten, en moeten soms strijd voeren tegen bestemmingsplannen met wegenaanleg of woningbouw.

Ik vroeg me af, wat een vervolg kon zijn op het grote succes van het Themajaar. Overleg met René Dessing, leidde binnen de dit jaar opgerichte sKBL tot de instelling van een prijs of stipendium. Het is een logisch en doeltreffend middel om de interesse voor de buitenplaatsen te verbreden en te verdiepen. Een aanmoediging voor studenten, deskundigen en andere belangstellenden, om hun waardering voor buitenplaatsen te verwoorden, een grondslag te geven en hopelijk ook van ideeën voor verbetering van hun positie te voorzien. Wie weet wat er tevoorschijn komt!” aldus Els Veder-Smit.

Korte biografie Els Veder-Smit

Els Veder–Smit (1921) deed Gymnasium A en studeerde hierna Nederlands Recht. Zij studeerde in 1947 af en trouwde in dat jaar met mr. C.J. Veder. Zij heeft haar werkzame leven namens de VVD doorgebracht in de lokale, provinciale en landelijke politiek. Ze zat onder andere in de gemeenteraad van Zeist en later in die van Leeuwarden. Van 1978 – 1981 was zij staatssecretaris Volksgezondheid en Milieuhygiëne in het kabinet Van Agt I. Daarna werd zij tot 1991 lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Naast haar politieke werk had Els Veder zitting in vele besturen van organisaties in de gezondheidszorg, maar ook in die van culturele instellingen. Klassieke muziek, Hollands porselein en Nederlandse buitenplaatsen interesseren haar en nog altijd is zij betrokken bij sociale en maatschappelijke ontwikkelingen.