Prijsvraag Brood en Spelen voor de toekomst van het platteland

Op initiatief van het college van Rijksadviseurs is de prijsvraag Brood en Spelen uitgeroepen.

Deze prijsvraag doet een beroep op boeren en ondernemende grondeigenaren om samen met ontwerpers en andere professionals perspectieven te ontwikkelen voor een toekomstbestendig platteland. De vele thema’s die er spelen vragen om creatieve oplossingen: de zorg voor oud cultuurlandschap, een gezonde leefomgeving, leegstand van boerderijen, de waterproblematiek, nieuwe energiebronnen en meer. Eigenaren van historische landgoederen met landbouwgronden kunnen hier mogelijk inspiratie uit putten en hulp vinden.

Op de website Brood en Spelen vindt u alle informatie, kunt u samenwerkingspartners zoeken en zien wanneer er inspiratiebijeenkomsten zijn.