Praktische informatie

Op deze pagina bieden we een overzicht van links en tips over belangrijke informatie die voor u, als eigenaar/beheerder van een kasteel, historische buitenplaats of landgoed (KBL) of als professional betrokken bij het behoud van dit erfgoed, van nut kan zijn. Dit dossier wordt de komende tijd zo actueel mogelijk gehouden. Heeft u zelf goede tips of mocht u iets missen? Stuur dan een e-mail aan info@skbl.nl

Lobby
De effecten van de corona-crisis zijn groot voor de erfgoedsector in het algemeen, maar zeker ook de KBL. Denk bijvoorbeeld aan de financiële en organisatorische gevolgen door het verplicht moeten sluiten van deuren van de 71 museaal benutte KBL. Ook de buitenplaatsen met een horecagebruik of vorm van gastvrijheid, als B&B, lijden zwaar onder de huidige omstandigheden.

  • sKBL verzond een brief aan minister OCW namens besturen en directies van museaal benutte kastelen & historische buitenplaatsen met het verzoek om passende ondersteuning aan deze categorie erfgoederen
  • Kunsten ’92 biedt een actueel overzicht van de belangenbehartiging vanuit de kunst-, cultuur- en erfgoedsector in brede zin
  • De Federatie Instandhouding Monumenten pleit voor toevoeging monumentenzorg aan steunmaatregelen getroffen sectoren
  • De Museumvereniging roept met klem op tot meer en concrete steun voor de Nederlandse musea
  • De Federatie Grote Monumentengemeenten verzond een brief vanuit de wethouders Erfgoed & Cultuur van de grote monumentengemeenten

Heropenstelling
Vanaf 1 juni mogen musea en monumenten weer open als bezoekers vooraf toegangstickets kunnen kopen. Het maximale aantal van maximaal 30 personen, dat voor veel categorieën tot 1 juli geldig is, geldt niet voor monumenten en musea.

Er zijn diverse richtlijnen beschikbaar om de bescherming en veiligheid van medewerkers, vrijwilligers en bezoekers zo goed mogelijk te waarborgen. Als locatie dient u uw eigen coronaplan op te stellen. U kunt hierbij gebruik maken van de verschillende beschikbare protocollen. Uitgangspunt zijn de geldende adviezen en maatregelen van het RIVM. De richtlijnen in uw protocol dienen zo optimaal mogelijk nageleefd te worden, waarbij u uiteraard kijkt wat er op uw eigen locatie mogelijk is. Het blijft maatwerk.

  • De Museumvereniging heeft een protocol opgesteld voor verantwoorde en veilige heropenstelling van musea.
  • Door de brancheorganisaties in de erfgoedsector is een protocol voor verantwoorde en veilige heropenstelling van monumenten opgesteld.
  • Voor de schoonmaak van Bed&Breakfast faciliteiten is een schoonmaakprotocol beschikbaar.

In de media
sKBL deed 24 maart een persbericht uit over de zorgen van besturen en directies van museaal benutte kastelen & historische buitenplaatsen. Dit bericht werd door diverse media opgepikt. Zo verschenen er een tv-items op Omroep Gelderland en RTVUtrecht.

Organisatie
De huidige situatie heeft ook een impact op het functioneren en de continuïteit van culturele organisaties. Juist op dit onderwerp heeft Cultuur+Ondernemen een aantal aandachtspunten op een rij gezet.

Vrijwilligers
De enthousiaste inzet van vrijwilligers is van levensbelang voor de instandhouding en openstelling van KBL. Veel vrijwilligers blijven in deze tijd thuis – hun betrokken inzet wordt zeer gemist.

Financiële ondersteunende maatregelen
Het kabinet heeft diverse maatregelen genomen die ook voor ondernemers en zzp’ers werkzaam in de erfgoedsector ondersteuning bieden. Dit zijn:

Fondsen
Wat zijn de gevolgen met betrekking tot lopende of toegekende fondsaanvragen? De verschillende fondsen bieden op hun website informatie over hun beleid.

Monumentaal erfgoed
Voor eigenaren van rijksmonumenten is een aantal maatregelen getroffen. U vindt meer informatie via de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Cultuur
Het kabinet komt met een aanvullende ondersteuning van 300 miljoen euro voor de culturele sector. Met deze steun worden culturele instellingen die van vitaal belang zijn voor de sector, door de financieel zware eerste maanden van de coronacrisis heen geholpen. De verdeling van dit aanvullende steunpakket is nog onbekend.
Daarnaast kunnen organisaties en zzp‘ers in de cultuursector gebruik maken van het kabinetsbrede pakket voor bedrijven en ondernemers. Meer informatie is beschikbaar via de Rijksoverheid.Scroll naar boven