Praktijkboek Bosbeheer

 

Patrick Janssen e.a. (red), Praktijkboek Bosbeheer, Wageningen 2018

Kennis van zaken en vakkennis is essentieel in het beheer van bossen. Iedere (ondeskundige) ingreep in een bos kan langdurig gevolgen opleveren. Met dit boek leveren Probos en het Vlaamse Inverde een bijdrage in de verbetering van de vakkennis die noodzakelijk is voor duurzaam bosbeheer. In ons land is Probos een professionele organisatie die zich hiervoor beijvert. De stichting ontwikkelt praktijkgerichte kennis voor terreinbeheerders, beleidsmakers en bedrijven in de bos- en houtketen. Inverde is in Vlaanderen marktleider op het vlak van opleidingen over bos-, groen- en natuurbeheer. Bijzonder aan dit boek is dat het werd samengesteld op basis van bijdragen door circa tachtig Nederlandse en Vlaamse deskundigen. Hun kennis samengebundeld levert dit indrukwekkende (en dikke) boek op.

In zeventien hoofdstukken beschrijven zij allen aspecten van het praktische bosbeheer. Centraal staan de twee belangrijkste beheerprincipes in bossen, namelijk de verjonging en de kap. Deze onderwerpen en de bosexploitatie vormen dan ook de kernhoofdstukken van dit praktische handboek. Maar ook meten en inventariseren, verpleging, houtverkoop, communicatie en participatie, groeiplaatsverbetering en natuurwaarden komen uitgebreid aan bod en worden ook in meerdere onderwerpen behandeld waarover weinig literatuur voorhanden is. Interessant is dat talrijke begrippen en vaktermen die met dit onderwerp te maken hebben, bij lezing inhoud en betekenis gaan krijgen.

Veel nieuwe inzichten worden objectief beschreven, waarmee de gebruiker alle ruimte krijgt om zijn eigen inzichten te kunnen volgen. Het boek is gericht op de praktijk van het bosbeheer en geschreven voor een brede doelgroep van boseigenaren en beheerders tot studenten en beleidsmakers. Het is een welkome vraagbaak voor allen die met dit onderwerp van doen hebben maar het is ook een interessant boek voor mensen die zich voor bosbeheer interesseren. Handig is ook het deel waarin veel voorkomende type bomen uit onze bossen op hun feitelijkheden, ziektes en behandeling worden besproken. Het boek is opgedragen aan Ad Olsthoorn, initiatiefnemer en gedurende lange tijd trekker van dit project. Hij overleed in 2016 en dus voor het moment waarop zijn initiatief werd gepubliceerd.

Praktijkboek Bosbeheer is hardcover, telt 560 pagina’s en beval veel kleurenafbeeldingen. De uitgevers zijn de stichting Inverde & Stichting Probos. Het boek is in Nederland te bestellen via Stichting Probos.

ISBN 978-90-74277-29-7 Prijs: € 40,- (incl. BTW en verzendkosten indien Nederland besteld)

Scroll naar boven