Agenda – Platform Groen Erfgoed

Het platform Groen Erfgoed van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) heeft op woensdag 5 oktober 2016 haar volgende bijeenkomst met de titel:

Van opdrachtgever tot hovenier: kennisoverdracht bij onderhoud en beheer

Restauratie van groen erfgoed mag op een brede belangstelling rekenen terwijl het dagelijks onderhoud onderbelicht blijft. Onterecht, want de beheerder bepaalt het beeld van de groenaanleg. Het onderhoud en beheer van historische tuinen en parken beslaat een breed werkveld, een werkveld in beweging. Van goed ingevoerde liefhebbers tot professionele uitvoerders: het onderhoud van historische tuinen en parken wordt uitgevoerd door eigenaar, tuinman, tuinbaas, hovenier, beheerder, vrijwilliger of een combinatie. Relatief nieuw is het uitbesteden van het werk via onderhoudsbestekken en het gebruik van digitale beheersystemen. Op 5 oktober staan kennis- en informatieoverdracht en de kwaliteit van het onderhoud centraal op het Platform Groen Erfgoed.

den-aalshorst4

Programma

13.15 Zaal open, inloop
13.30 Welkom door dagvoorzitter Peter Smink
13.35 Hovenierswerk in de breedte en de diepte, door Natascha LensveltHet hovenierswerk is van oudsher een breed werkterrein. Behalve plantenkennis en ruimtelijk inzicht, zijn technische, creatieve, communicatieve en leidinggevende vaardigheden vereist. Zijn al die vaardigheden te combineren? Wat zijn de recente ontwikkelingen in het vakgebied? En welke uitdagingen liggen er voor de toekomst?
14.05 Uitvoeringsrichtlijn hovenierswerk in tuinen en parken, door Ruurd van Donkelaar Dit jaar is een Uitvoeringsrichtlijn (URL) vastgesteld onder beheer van de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM). Van Donkelaar was hier nauw bij betrokken als rapporteur.  Het doel van de URL is om de kwaliteit van het hovenierswerk te borgen en te verbeteren. Hoe kan het worden gebruikt?
14.35 Speakerscorner
14.45 Pauze met koffie en thee
15.15 Wat is de meerwaarde van het Beheersysteem cmsi, door Hennie BlikmanRelatief nieuw is het gebruik van digitale beheersystemen. Het systeem dat in gebruik is bij Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, De Landschappen en andere terrein beherende organisaties, draagt bij aan een professioneler beheer. Beheerdoelen, beslissingen, planningen, contracten en nog veel meer zaken, worden digitaal vastgelegd en ontsloten. Hierdoor is er een collectief beheergeheugen dat het overdragen van kennis en informatie binnen en buiten de organisatie een stuk eenvoudiger en zorgvuldiger maakt. Wat zijn de mogelijkheden van dit systeem bij het beheer van groen erfgoed?
15.45 Welke opleidingen en andere vormen van kennisoverdracht zijn er?  Case provincie Gelderland, door Monique de RooijDe provincie Gelderland is actief met het kennis- en leertraject Monumentaal Groen als onderdeel van het Gelders kennisprogramma ‘DuurzaamDoor 2013-2016’. In dit kennis- en leertraject werkt de provincie met alle betrokken partijen aan kennis en kunde voor Monumentaal Groen en efficiënte besteding van middelen. Wat zijn de initiatieven van dit kennisprogramma? Praktijkbijeenkomsten, opleidingen/cursussen, een beoordelingsrichtlijn in de vorm van een Kennis en Kunde Regeling. Wat zijn de ervaringen met deze vormen van kennisoverdracht?
16.15 Discussie en reflectie
16.30 Afsluiting en drankje

 

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via dit formulier. Deelname is gratis.

De bijeenkomst vindt plaats op 5 oktober 2016 bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Smallepad 5 te Amersfoort. De locatie ligt op 15 minuten loopafstand van station Amersfoort. Parkeren uitsluitend voor mindervaliden, op aanvraag. Klik hier voor de routebeschrijving.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Stuur een email naar groenplatform@cultureelerfgoed.nl