Pieter van Vollenhovenprijs voor Landgoed Klarenbeek

Klarenbeek1sKBL-Vriend Landgoed Klarenbeek (Veluwe) heeft op 20 mei 2016 de Pieter van Vollenhovenprijs ontvangen voor de wijze waarop de herbestemming van het landgoed met oude fabriekspanden is uitgevoerd.

Pieter van Vollenhoven reikte hen deze prijs persoonlijk uit. De jaarlijks terugkerende prijs is bedoeld voor een particulier of organisatie die de uitdaging is aangegaan om een monument in Nederland een nieuwe bestemming te geven. De prijs werd eind 2012 ingesteld als een blijk van dank aan prof. mr. Pieter van Vollenhoven voor zijn 27-jarig voorzitterschap van het Nationaal Restauratiefonds en zijn brede inzet voor het behoud van monumenten.

Klarenbeek2De wijze waarop landgoed Klarenbeek vorm gaf aan zijn herbestemming viel de jury op. De jury bestaat naast de heer Van Vollenhoven uit specialisten of ervaringsdeskundigen op het gebied van cultureel erfgoed en het herbestemmen daarvan.

In de laudatio werd gezegd: De familie Krepel neemt de prijs in ontvangst en daarmee beloont de jury hun lef en doorzettingsvermogen in dit herbestemmingsproces. Zij durfden oude patronen los te laten en verzamelden mensen om zich heen die hen hielpen met de toekomst van het landgoedbedrijf. Zij durfden de bakens te verzetten in veranderende tijden. Toen bijvoorbeeld het productiebedrijf voor luxe houten verpakkingen naar Polen verhuisde, wisten zij nieuwe functies te geven aan de lege (monumentale) fabriekspanden op het landgoed, zoals de start met galerie-exposities. Daarnaast besteden zij zorg en aandacht aan de wijze van restaureren, met oog voor de monumentale waarden en heeft duurzaamheid altijd een grote rol gespeeld.

Een mooie erkenning voor alle inspanningen van de familie Krepel voor het behoud van Klarenbeek.