Partners

sKLB gaat graag verbintenissen aan met organisaties die vanuit hun eigen specifieke achtergrond een waardevolle bijdrage leveren aan de instandhouding van KBL. Hopelijk zullen in de toekomst telkens nieuwe partners worden toegevoegd in ons streven naar landelijke verbreding.

Federatie Instandhouding Monumenten (FIM)
De FIM is de collectieve belangenbehartiger van particuliere monumentenorganisaties in Nederland. De FIM komt op voor de landelijke belangen van gebouwde, archeologische, groene en mobiele monumenten.
www.fimnederland.nl

Kunsten ’92
Kunsten ’92 is de belangenorganisatie voor de hele kunst-, cultuur- en erfgoedsector, met 390 leden uit alle disciplines. Doel is om met een gezamenlijke stem het maatschappelijke en politieke klimaat voor kunst en cultuur in Nederland te verstevigen.
www.kunsten92.nl

federatieparticuliergrondbezit
Federatie Particulier Grondbezit

Federatie Particulier Grondbezit (FPG)
De FPG is een vereniging voor particuliere eigenaren van grond in Nederland: landbouwgrond, bos- en natuurterreinen, oude en nieuwe landgoederen. De leden leveren een belangrijke maatschappelijke bijdrage aan voedselvoorziening, cultuurhistorie, natuurbeheer en recreatiemogelijkheden.
www.grondbezit.nl

De Nederlandse Tuinenstichting (NTs)
De NTs, opgericht in 1980, komt op voor groen erfgoed dat aangetast dreigt te worden, zoals cultuurhistorisch waardevolle landschappen, tuinen, parken, openbare groenvoorzieningen enzovoorts. Daarnaast stimuleert de NTs de openstelling van particuliere tuinen en organiseert excursies.
www.tuinenstichting.nl

Gilden van Tuinbazen
Een belangrijk deel van het Nederlandse cultuurlandschap bestaat uit monumentaal historisch groen. Dat zijn de parken en tuinen van kastelen, buitenplaatsen, landgoederen en kloosters. De bijzondere kwaliteit van deze plaatsen wordt bewaakt door de tuinbaas. Dit vraagt specifieke kennis en kundigheid. Het Gilde van Tuinbazen is opgericht om deze bijzondere kennis te delen en uit te breiden.
www.gildevantuinbazen.nl

Vakgroep Groen Erfgoed
De Vakgroep Groen Erfgoed stelt zich ten doel de instandhouding en ontwikkeling van het groene erfgoed in Nederland te bevorderen. Gespecialiseerde professionele onderzoekers en planvormers op het gebied van groen erfgoed verhogen door onderlinge kennisuitwisseling gezamenlijk de kwaliteit van hun werk en staan daar borg voor.
www.vakgroepgroenerfgoed.nl

Stichting Vrienden Particuliere Buitenplaatsen (Vrienden PHB)
De Vrienden PHB bevordert de belangstelling voor de instandhouding van kastelen en andere historische Huizen, die op één of andere wijze nog in bezit is van particuliere eigenaren. Vrienden PHB geeft voorlichting over particuliere historische buitenplaatsen, m.n. door het uitgeven van het tijdschrift Arcadië, organiseert bijeenkomsten, rondleidingen en lezingen en stelt financiële middelen beschikbaar aan particuliere buitenplaatsen voor kleine restauraties.
www.vriendenphb.nl

Nederlandse Kastelenstichting (NKS)
De NKS, kenniscentrum voor Kasteel en Buitenplaats zet zich in voor het behoud van de Nederlandse kastelen en buitenplaatsen en hun omgeving. De NKS organiseert onder meer de jaarlijkse Dag van het Kasteel en meerdere excursies.
www.kastelen.nl

MONUMENTAAL 
Magazine MONUMENTAAL is het enige echte tijdschrift in Nederland over wonen, werken en ontspannen in klassieke ambiance. Het tijdschrift is in woord en beeld een betrouwbare wegwijzer in historisch erfgoed, een eigentijdse spreekbuis voor cultuurhistorie.
www.monumentaal.com

Erfgoedstem
Een online nieuwsplatform voor en door de Nederlandse erfgoedsector en heeft als doelstelling: laten zien waar we samen mee bezig zijn. De erfgoedstem is voor iedereen die vanuit z’n professie of sterke interesse betrokken wil zijn bij gebouwd erfgoed, archeologie en historische landschappen.
www.erfgoedstem.nl