Partners

sKLB gaat graag verbintenissen aan met organisaties (particulier, natuurbeherende organisatie en provinciale overheden) die vanuit hun eigen specifieke achtergrond een waardevolle bijdrage leveren aan de instandhouding van KBL. In de toekomst zal de lijst van organisaties waarmee sKBL samenwerkt, worden uitgebreid.

Hopelijk zullen in de toekomst telkens nieuwe partners worden toegevoegd in ons streven naar landelijke verbreding.

De Federatie Instandhouding Monumenten (FIM) is de collectieve belangenbehartiger van particuliere monumentenorganisaties in Nederland. De FIM komt op voor de landelijke belangen van gebouwde, archeologische, groene en mobiele monumenten. Federatie Instandhouding Monumenten (FIM)



Kunsten ’92 is de belangenorganisatie voor de hele kunst-, cultuur- en erfgoedsector, met 390 leden uit alle disciplines. Doel is om met een gezamenlijke stem het maatschappelijke en politieke klimaat voor kunst en cultuur in Nederland te verstevigen. Kunsten ’92



De Nederlandse Tuinenstichting (NTs), opgericht in 1980, streeft naar de instandhouding van tuinen en parken die van belang zijn door vormgeving, beplanting, cultuurhistorische waarde, ligging en ensemblewaarde in samenhang met gebouwde of andere objecten. Nederlandse Tuinenstichting



Een belangrijk deel van het Nederlandse cultuurlandschap bestaat uit monumentaal historisch groen. Dat zijn de parken en tuinen van kastelen, buitenplaatsen, landgoederen en kloosters. De bijzondere kwaliteit van deze plaatsen wordt bewaakt door de tuinbaas. Dit vraagt specifieke kennis en kundigheid. Het Gilde van Tuinbazen is opgericht om deze bijzondere kennis te delen en uit te breiden. Gilde van Tuinbazen



VGE3 De Vakgroep Groen Erfgoed stelt zich ten doel de instandhouding en ontwikkeling van het groene erfgoed in Nederland te bevorderen. Gespecialiseerde professionele onderzoekers en planvormers op het gebied van groen erfgoed verhogen door onderlinge kennisuitwisseling gezamenlijk de kwaliteit van hun werk en staan daar borg voor. Vakgroep Groen Erfgoed



Logo Vrienden PHB De Stichting Vrienden Particuliere Buitenplaatsen (kortweg Vrienden PHB) bevordert de belangstelling voor de instandhouding van kastelen en andere historische Huizen, die op één of andere wijze nog in bezit is van particuliere eigenaren. Vrienden PHB geeft voorlichting over particuliere historische buitenplaatsen, m.n. door het uitgeven van het tijdschrift Arcadië, organiseert bijeenkomsten, rondleidingen en lezingen en stelt financiële middelen beschikbaar aan particuliere buitenplaatsen voor kleine restauraties. Vrienden PHB



NKS logo De NKS, kenniscentrum voor Kasteel en Buitenplaats zet zich in voor het behoud van de Nederlandse kastelen en buitenplaatsen en hun omgeving. De NKS organiseert onder meer de jaarlijkse Dag van het Kasteel en meerdere excursies. NKS, Kenniscentrum voor Kasteel en Buitenplaats



Magazine MONUMENTAAL is het enige echte tijdschrift in Nederland over wonen, werken en ontspannen in klassieke ambiance. Het tijdschrift is in woord en beeld een betrouwbare wegwijzer in historisch erfgoed, een eigentijdse spreekbuis voor cultuurhistorie. Monumentaal



De stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) is het platform waar overheden, opdrachtgevers en opdrachtnemers gezamenlijk en praktijkgericht werken aan een zo hoog mogelijke kwaliteit in het onderhouden en restaureren van gebouwde en groene monumenten. Stichting ERM
De Erfgoedstem is het online nieuwsplatform voor en door de Nederlandse erfgoedsector en heeft als doelstelling: laten zien waar we samen mee bezig zijn. De erfgoedstem is voor iedereen die vanuit z’n professie of sterke interesse betrokken wil zijn bij gebouwd erfgoed, archeologie en historische landschappen. De Erfgoedstem
Posted in Geen categorie