Partners

sKLB gaat graag verbintenissen aan met organisaties die vanuit hun eigen specifieke achtergrond een waardevolle bijdrage leveren aan de instandhouding van KBL. Hopelijk zullen in de toekomst telkens nieuwe partners worden toegevoegd in ons streven naar landelijke verbreding.

De Erfgoedstem is een online nieuwsplatform voor en door de Nederlandse erfgoedsector en heeft als doelstelling: laten zien waar we samen mee bezig zijn. De erfgoedstem is voor iedereen die vanuit z’n professie of sterke interesse betrokken wil zijn bij gebouwd erfgoed, archeologie en historische landschappen.

Federatie Instandhouding Monumenten (FIM) is de collectieve belangenbehartiger van particuliere monumentenorganisaties in Nederland. De FIM komt op voor de landelijke belangen van gebouwde, archeologische, groene en mobiele monumenten.

Federatie Particulier Grondbezit (FPG) is een vereniging voor particuliere eigenaren van grond in Nederland: landbouwgrond, bos- en natuurterreinen, oude en nieuwe landgoederen. De leden leveren een belangrijke maatschappelijke bijdrage aan voedselvoorziening, cultuurhistorie, natuurbeheer en recreatiemogelijkheden.

Gilden van Tuinbazen is opgericht om de bijzondere kennis van monumentaal historisch groen te delen en uit te breiden. Een belangrijk deel van het Nederlandse cultuurlandschap bestaat uit monumentaal historisch groen. Dat zijn de parken en tuinen van kastelen, buitenplaatsen, landgoederen en kloosters. De bijzondere kwaliteit van deze plaatsen wordt bewaakt door de tuinbaas. Dit vraagt specifieke kennis en kundigheid.

Kunsten ’92 is de belangenorganisatie voor de hele kunst-, cultuur- en erfgoedsector, met 390 leden uit alle disciplines. Doel is om met een gezamenlijke stem het maatschappelijke en politieke klimaat voor kunst en cultuur in Nederland te verstevigen.

Landschap Erfgoed Utrecht zorgt samen met ruim 13.000 vrijwilligers, partners en bedrijven voor het behoud en beheer van het landschap en erfgoed in de provincie Utrecht. De organisatie organiseert, brengt samen en deelt kennis. Of het nu gaat om het onderhouden van bijzonder erfgoed, het beschermen van kwetsbare weidevogels of het inspireren van kinderen voor erfgoededucatie.  

De Nederlandse Tuinenstichting (NTs), opgericht in 1980, komt op voor groen erfgoed dat aangetast dreigt te worden, zoals cultuurhistorisch waardevolle landschappen, tuinen, parken, openbare groenvoorzieningen enzovoorts. Daarnaast stimuleert de NTs de openstelling van particuliere tuinen en organiseert excursies.

De Nederlandse Kastelenstichting zet zich in voor de bescherming van kastelen en buitenplaatsen, historische interieurs en het omliggende historische groen. Het gaat ons daarbij om een bestendige toekomst van kastelen en buitenplaatsen, als levend onderdeel van onze veranderende samenleving. Wij zijn een onafhankelijke pleitbezorger voor kastelen en buitenplaatsen.

MONUMENTAAL is het enige echte tijdschrift in Nederland over wonen, werken en ontspannen in klassieke ambiance. Het tijdschrift is in woord en beeld een betrouwbare wegwijzer in historisch erfgoed, een eigentijdse spreekbuis voor cultuurhistorie.

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) is het platform waar overheden, opdrachtgevers en opdrachtnemers gezamenlijk en praktijkgericht werken aan een zo hoog mogelijke kwaliteit in het onderhouden en restaureren van gebouwde en groene monumenten.

Vakgroep Groen Erfgoed stelt zich ten doel de instandhouding en ontwikkeling van het groene erfgoed in Nederland te bevorderen. Gespecialiseerde professionele onderzoekers en planvormers op het gebied van groen erfgoed verhogen door onderlinge kennisuitwisseling gezamenlijk de kwaliteit van hun werk en staan daar borg voor.

Vereniging Particuliere Historische Buitenplaatsen bevordert de belangstelling voor de instandhouding van kastelen en andere historische huizen, die op één of andere wijze nog in bezit is van particuliere eigenaren. Vereniging PHB geeft voorlichting over particuliere historische buitenplaatsen, m.n. door het uitgeven van het tijdschrift Het Buiten, organiseert bijeenkomsten, rondleidingen en lezingen en stelt financiële middelen beschikbaar aan particuliere buitenplaatsen voor kleine restauraties.

Scroll naar boven