Particulier initiatief loont

 

Door Willemijn Ambtman, juni 2018

In de sKBL-nieuwsbrief van maart 2018 kon u lezen over de inspanningen van het bewonerscomité rond De Voorde in Rijswijk om ontsierende nieuwbouw op de stijlvolle buitenplaats te voorkomen (lees hier het artikel).

Inmiddels is de eerste stap gewonnen. De gemeente heeft de omgevingsvergunning eind maart 2018 geweigerd. Niet vanwege de aanbouw, maar omdat de koper geen (dure) detailtekeningen meer wilde indienen “omdat het vanwege agerende buurtbewoners niet zeker is dat de vergunning zal worden verleend”. Nu loopt er een herbestemmingsonderzoek door APPM en BOEi. Het is aardig om met u te delen wat de succesfactoren waren om het zover te laten komen. Wellicht kunt u er in zo’n situatie lessen uit putten.

In 2012 besloot de gemeenteraad tot verkoop van de buitenplaats. De staat van onderhoud was slecht, en ‘eigendom van een buitenplaats behoorde niet tot de core business van de gemeente’. Als kansrijkste bestemming werd ‘lichte horeca’ met een link naar kunst en cultuur in het bestemmingsplan vastgelegd.

Begin 2016 werd duidelijk dat een koper, die er een hotel en een restaurant wilde realiseren ten behoeve van dit restaurant, naast het hoofdhuis een groot, glazen paviljoen met 92 zitplaatsen wilde bouwen. Twee verdiepingen hoog, in eigentijdse vormgeving. De Rijksdienst Cultureel Erfgoed was er niet blij mee, maar de gemeentelijke welstandscommissie vond dat het eigentijds moest zijn. De nieuwbouw paste qua afmetingen niet in het bestemmingsplan. De verantwoordelijke wethouder heeft steeds enthousiast zijn best gedaan om het plan te realiseren dat door de potentiële koper werd ingediend. In de ogen van het bewonerscomité soms íets te enthousiast…

Gezien de voorgeschiedenis was het voor het bewonerscomité dus een hele opgave om het tij te keren. Wat waren de succesfactoren?

  1. Het door de buurtbewoners gevormde comité heeft zijn inspanningen vooral gericht op leden van de gemeenteraad. Met alle fracties is een voorlichtend gesprek geweest. Iedereen kreeg een mok met een afbeelding van De Voorde. Door de woordvoerder van het comité is ook vaak ingesproken voorafgaand aan vergaderingen van de Raad. Sympathiserende gemeenteraadsleden werden via de mail over actualiteiten ingelicht. Ook werd er achter de schermen goed gebruik gemaakt van het netwerk van de comitéleden. Zo zond sKBL een ondersteunende brief aan de gemeenteraad. Langzamerhand werden meer gemeenteraadsleden kritisch, er werden steeds meer vragen gesteld en nadat de bewoners een brochure van een onderzoeksbureau hadden verspreid, werd een motie over een herbestemmingsonderzoek ingediend die door het College werd overgenomen. Omdat de zaak daarna nog steeds niet vlotte werd uiteindelijk met een motie van afkeuring gedreigd en daarna ging het snel.
  1. Om mogelijke vergissingen te voorkomen heeft het comité zich tot in detail in alle onderliggende documenten van de vergunningsaanvraag verdiept evenals in de toepasselijke procedures. Procedures rond de omgevingsvergunning én procedures binnen de gemeente voor de behandeling van de stukken.
  1. Het comité heeft zich steeds positief opgesteld. De bewoners waren niet ergens op tegen, maar waren ergens vóór; het comité noemde zichzelf Bewonerscomité “Voor een Stijlvolle Voorde”. We streefden niet alleen naar een win-win situatie maar ook naar een correcte weergave van de feiten, overdreven niet in de stukken, gebruikten geen bijvoeglijke naamwoorden om de boodschap te onderstrepen, en vermeden om iets negatiefs te zeggen over de wethouder of de initiatiefnemer. Contact met de pers werd niet direct gezocht maar als een troef achter de hand gehouden om op een cruciaal moment te kunnen inzetten. Dat bleek niet nodig.

Het comité wist zich gesteund door de omwonenden, die op de hoogte gehouden werden middels een regelmatig uitgebrachte Nieuwsbrief. Wanneer er werd ingesproken, zaten zij op de publieke tribune ter ondersteuning. Het succes is tenslotte feestelijk met hen gevierd.

Hoe zal het met De Voorde verder gaan? We weten het nog niet, maar we houden u op de hoogte.

 

Scroll naar boven